Ønsker 4-dagerstilbud tilbake i barnehagene i Lyngdal kommune

4-dagers tilbudet i barnehagene er tatt bort fra og med høsten i Lyngdal kommune. Dette har vi til nå hatt tilbud om på Byremo og Konsmo. Vi ønsker at dette skal bli tatt opp i kommunestyret til en ny vurdering, og ikke bare i utvalget slik det er blitt til nå.

Det burde være opp til hver enkelt familie å bestemme om de vil ha barna 3, 4 eller 5 dager i barnehagen. Ikke alle har økonomi til å betale for 5 dager og i tillegg jobbe redusert for å ha de hjemme en dag. Og for mange er 3 dager uaktuelt pga feks økonomi. Det er godt for barn og få en rolig dag/avbrekk hjemme i en hektisk hverdag. Men det vil variere fra familie til familie, og fra barn til barn om det er 3, 4 eller 5 dager som er best.

De som er kommunalt ansatt har bare anledning til å få permisjon 20%(en dag). Hvis de skal ha 40%(2 dager), må de si opp deler av stillingen sin. Dette samsvarer ikke med at det kun er mulighet for 3 og 5 dager i barnehagen.

Mange fedre har gradert permisjon, samtidig som barnet har barnehageplass. Hvorfor skal familier som velger dette betale for 5 dager men bruke 4 dager ett helt år.

Dette er en underskriftskampanje for ALLE innbyggere i Lyngdal kommune. Bli med å støtt opp om familiens valgmulighet til å velge det som er best for sin familie og sine barn etter hver enkelts økonomi og muligheter.


Cecilie Bransdal (Foreldrerepresentant Byremo barnehage)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Cecilie Bransdal (Foreldrerepresentant Byremo barnehage) kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook