Nordlandssykehusets ambulansekutt er uakseptable!

Nordlandssykehusets vedtak om kutt i ambulansetjenesten er totalt uakseptable. 

 

 

https://www.nrk.no/nordland/_-beredskapen-i-norge-er-pa-full-fart-i-nedoverbakke-1.13322269

 

 

 

24. mars 2015 vedtok styret i Nordlandssykehuset å sette i ro ambulanser ved fravær som krever overtidsinnleie. 

Nordlandssykehuset må få øynene opp og innse at ambulansetjeneste koster, og ALDRI vil bli en overskuddspost i sitt budsjett!

Disse kuttene vil få katastrofale konsekvenser for noen, kanskje deg selv eller en av dine kjære. 

________________________________________________________________

 

 

 

Her er vedtaket fra Nordlandssykehuset; 

* Styret viser til saksfremlegget og ber om at prosedyre om økonomiske strakstiltak for ambulansetjenesten iverksettes.

* Styret mener at dette er et nødvendig og tilstrekkelig trygt tiltak for å trygge virksomheten innen ambulansetjenesten innenfor gitte rammer.

* Styret ber om at evalueringsrapport legges frem i styremøte i mai 2015 for beslutning om eventuell videreføring av tiltaket.

 

- Prehospital klinikk fikk i budsjettprosessen for 2015 opprinnelig et krav om reduksjon i kostnadsnivå med om lag 12 millioner kroner. Dette ble senere redusert til 6,4 millioner kroner, ut fra vurdering av mulighetene for driftstilpasninger innenfor dagens ambulanseplan. Slik klinikken vurderer det, er det ikke mulig å møte dette innsparingskravet på 6,4 mill kr uten at beredskapsnivået påvirkes. En slik reduksjon vil naturlig medføre en viss risiko, dog vanskelig å tallfeste går det fram saksdokumentene til styret.

 Vedtaket iverksettes etter påske. 

- Nordlandssykehusets offentlige styredokument.

________________________________________________________________

 

Ved å signere oppropet viser du at du er sterkt imot dette vedtaket og at du oppfordrer Nordlandssykehuset til å gjøre om vedtaket! 

 

Les relaterte lenker til saken her!

Vesterålen Online 

Styremøte i Nordlandssykehuset 24. mars 2015 

 

 

________________________________________________________________

 

 

OPPDATERING  - ANDØYPOSTEN LØRDAG 28.03.2015

 

 

Bestemmer pengene hvilken kvalitet vi skal ha i ambulansetjenesten? 

- Line Tollefsen. Nestleder, Fagforbundet Nordland

 

- Kom dere på banen

- Styremedlem i Nordlandssykehuset, Åsa Elvik

 

 

 

Nordlandssykehuset svarer på ambulansekuttet

Orientering om ambulansetjenestens beredskap etter vedtak i styret 24. mars - Styret Nordlandssykehuset HF

 

Fortsett å del oppropet!