Nei, til utsatt bygging av Indre havneby barnehage i Horten.

Signer og støtt barna og de ansatte i Karljohansvern barnhage!

I fem år har det vært vedtatt å bygge ny barnehage. I fem år har det vært budsjettert med penger til dette i kommunebudsjettet, i fem år har de utsatt det.

Barnehagen har nå vært driftet i midlertidige lokaler, ikke bygget for barnehagedrift i 20 år på "Huset" og 10 år på "Brua".

 

Nok er nok! Lokalene kan ikke lenger benyttes til barnehagedrift, to avdelinger befinner seg på kjøkkenet - som er i daglig bruk av hele barnehagen!

 

Enten må det bygges ny barnehage, slik det er prosjektert. Send det ut på anbud og start byggingen slik dere skulle gjøre dette året. 

Eller så må det budsjetteres med betydelige idler til nødvendig oppgradering, slik at barn og voksne kan ha en trygg og fornuftig arbeidsplass.

 

Les FAU sitt tilsvar til kommunen på foreslått budsjett. 

 

Ny barnehage avlyst: Barna som salderingspost Det er med stor bekymring vi, foreldrene ved Karljohansvern barnehage (v/ FAU), leser at den lenge planlagte barnehagen i Indre Havneby er forslått fjernet fra investeringsplanene til Horten kommune. I følge administrasjonssjef Ragnar Sundklakk vil dette «ikke endre dagens tjenesteproduksjon vesentlig», og videre: «… noe [måtte] ut. Så enkelt er det. Dette var det vi mente ville ha minst konsekvenser» (Gjengangeren, 18. november 2018). Det skrives ikke noe om på hvilket grunnlag Sundklakk mener dette, men vi som er barnas foreldre kan forsikre om at vi ikke deler hans vurderinger. Vi synes ikke dette er enkelt, og konsekvensene er i høyeste grad vesentlige. Det fremstår snarere som et eksempel på at barna lett blir salderingspost når offentlige midler skal fordeles. Karljohansvern barnehage har lenge vært midlertidig delt i to lokaliteter, begge i gamle og nedslitte bygninger som aldri var ment som barnehage. Avdeling «Brua» er i klubbhuset til Ørn, med et flatt og ensformig uteareal rett ved trafikkert vei. Avdeling «Huset» er i de gamle lokalene til Marine­musikken – et gammelt bygg med begrenset uteareal. Vi stiller spørsmål ved om barnehageloven innfris med disse utearealene, som krav om muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter (§ 2) i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (§ 1), der det tas hensyn til blant annet barns alder og ulike funksjonsnivå (§ 2). Videre må det være klart at det på ingen måte blir kostnadsfritt å la være å bygge nytt. Både voksne og barn har sin arbeidsdag i uegnede lokaler med betydelig oppussingsbehov. Vi leser om for dårlig ventilasjon og klima, støyproblemer og mangel på egnede arbeidsplasser. Vi ber derfor om en redegjørelse for på hvilket grunnlag administrasjonen har gjort sine vurderinger, særskilt med henblikk på konsekvensene for barna. Vi stusser over at Sundklakk fremholder som alibi at bygningene er godkjent av Miljørettet Helsevern, som bare er en av flere godkjenningsinstanser og i tillegg med et begrenset tilsynsansvar. Det er også slik at en godkjenning ikke er tidsbegrenset. Den gjelder ubegrenset inntil et eventuelt nytt tilsyn utføres. Det er derfor svært viktig å presisere at det faktisk er kommunen selv som har ansvaret for at barnehagene kan godkjennes iht. regelverket, selv om bukken da vokter havresekken. Vi ber også om at den politiske ledelsen sender forslaget i retur. Det er ti år siden «Brua» ble tatt i bruk som en midlertidig løsning. Indre Havneby barnehage ble vedtatt allerede i 2013. Det er på høy tid med en tidsmessig, egnet og forskriftsmessig forsvarlig løsning for våre barn. Skulle ny barnehage like vel utsettes må det budsjetteres med betydelige midler for å få de gamle barnehagene i akseptabel stand.  Her tror vi kommunen sparer seg til fant. Dette kan neppe lønne seg på sikt.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Hilde-Sofie Mordt kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook