Nei til utrygg vei i nærområdet vårt i Solbergelva!!

Det er planer om bygging av totalt 46 nye leiligheter i første omgang i Kvernhusveien i Solbergelva. Ifølge reguleringsplan skal tilkomstvei være Tollefshagan via Kvernhusveien. Vi beboere i nærområdet reagerer sterkt på at våre allerede uoversiktlige og smale gater skal brukes som tilkomstvei til dette store prosjektet! 46 leiligheter kan potensielt generere nesten 100 flere biler i veiene våre pr dag.. Denne betydelige økningen i trafikken vil også merkes i andre gater i tilknytning, blant annet Myrveien, Lenabakken, Åserudgata og Gamle Riksvei. Vi er mange som bor i området som er SVÆRT bekymret for trafikksikkerheten til myke trafikanter!
Det er planlagt bred og fin vei med fortau på prosjektets tomter, mens i feks Kvernhusveien er det ikke plass til fortau grunnet ekstremt smal vei... Dette gir jo ingen mening! Vi er mange foreldre i området som er svært bekymret for skoleveien til barna våre!!

Er du også enig? Engasjer deg og skriv under på denne underskriftskampanjen!

Vi ønsker at politikerene og kommunene skal se på reguleringsplanen i området på nytt. Vi er såpass mange i området her som reagerer og dette bør tas til etterretning!

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Christine Johansen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook