Nei til storskole i hakadal, bygg nytt på kirkeby

Vi ønsker med dette oppropet å samle folket i hakadal bak forslag 0B i skolebehovsplanen som går ut på å beholde dagens skolestruktur med adskilt barne-/ungdomsskole, bevare Hagen skole, Hakadal ungdomsskole, og bygge ny skole på Kirkeby. Dagens barneskoletomter har flott beliggenhet og trygg skolevei. Vi vil ikke ha en storskole i bygda vår. Rådmannens innstilling i saken er å legge ned Hagen og Kirkeby skoler og bygge ny skole inntil ungdomsskolen på elvetangen, uten å ta hensyn til hva folket i Hakadal ønsker, trafikk og miljø, eller kostnader knyttet til flomsikring og RV4. Anbefaler at alle går inn på nettsiden til nittedal kommune og leser skolebehovsplanen. Resultatet av denne underskriftskampanjen vil bli overlevert kommunestyret før neste vedtaksmøte i august.


Foreldregruppa bevar kirkeby skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Foreldregruppa bevar kirkeby skole kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook