Nei til pålagt årlig kontrollavlesning og gebyr av gamle strømmålere

Hvorfor krever energiselskapene årlig kontroll og gebyr av "gamle" strømmålere?  

Energiselskapene påstår at de må "kontrollavlese" årlig, og vil nå ta et gebyr for dette. Av mange så oppleves dette som at energiselskapet "straffer" de som ikke vil/kan bytte måler. Er en slik årlig avlesning nødvendig?

En telefon til NVE resulterer i at det finnes et krav i energiloven om at energiselskapet må kontrollavlese målere årlig, men dette har aldri blitt utført tidligere, grunnet det store omfanget og kostnadene med en slik kotrollavlesning på alle landets målere, iflg NVE.

Men nå som antallet "gamle" målere er betydelig redusert, har de børstet støv av denne regelen og bruker den aktivt for å "tvinge" folk til å bytte. Hvorfor gjør de det? Et gebyr i 2000 kroners klassen er en stor økonomisk byrde for de med minst inntekt. For i mange tilfeller er det syke folk som har fått legeattest på at de ikke ønsker ny måler pga faren for at det skal påvirke den dårlige helsen ytterligere. Da er det utvilsomt ganske rått parti at energiselskapene bruker en slik økonomisk metode for å prøve å tvinge igjennom bytte, for de behøver det slettes ikke. Energiselskapene har jo ikke håndhevet regelen om årlig avlesning før! Hvorfor må de absolutt gjøre det nå? Regelen er nemlig ikke ny.

NVE har bestemt at alle strømkunder skal behandles likt. Da rimer det ikke at noen kunder får et slikt gebyr, gjør det? Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) er den eneste politikeren  som har tatt denne problematikken opp med statsråden for Olje og Energidepartementet, såvidt jeg kjenner til. Hun har hatt flere oppslag I avisene I denne saken og spør om hvorfor energiselskapene må utføre en slik årlig kontrollavlesning som aldri har vært utført før.

Jeg vil oppfordre alle til å støtte kravet om at Energiselskapene revurderer denne årlige kontrollavlesningen og gebyret som følger med. Vær med og støtt oss mot slike økonomiske virkemidler. Signer oppropet og undersriftskampanjen “Nei til pålagt årlig kontrollavlesning og gebyr av gamle strømmålere”.

Min oppfordring til energiselskapene er som følger: Trekk tilbake dette unødvendige gebyret som blir en stor belastning på de svakeste. La brukerene lese av målerene selv som før. Så blir alle fornøyde.

Mvh Raymond Skorstad 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Raymond Skorstad kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook