NEI til nedleggelse av Ytteren miljøbarnehage!

last_ned2.jpg

Ytteren miljøbarnehage foreslås nedlagt, med virkning fra 01.08.21. Dette for å unngå kostnader knyttet til drift og nødvendige oppgraderinger, og på tross av at det er den eneste kommunale barnehagen i Ytteren skolekrets. 

En nedleggelse vil medføre at over 40 barn og 17 ansatte overføres til andre barnehager på tvers av bydeler.  Dette hindrer ikke bare opptak av 40 nye barn, men det vil også føre til lang reisevei og lengre dager for mange - og ikke minst gjøre det mer utfordrende for barna å danne vennskap og sosiale relasjoner til fremtidige skolekamerater.

I tillegg satser Ytteren miljøbarnehage stort på gjenbruk og bærekraft, og nærmiljøet har blitt en viktig arena for gjennomføring av barnehagens pedagogiske arbeid - til glede for både store og små i bydelen. 

Å legge ned barnehagen vår vil gi store konsekvenser for mange barn og voksne, både av praktisk og psykososial art, men liten reell økonomisk besparelse for kommunen. Derfor mener vi at politikerne skal gjøre det som er best for barna, og stemme NEI til nedleggelse av Ytteren miljøbarnehage!

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Tina Karlsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...