Regjeringen får IKKE suspendere lovpålagte rettigheter uten å spørre Stortinget!

Grunnleggende demokratiske prinsipper trues når regjeringen ber om at den, i spesielle krisesituasjoner, skal få mandat til å agere raskere og mer fleksibelt enn dagens lover og regler gir mulighet for. 

Det høres kanskje ikke umiddelbart så ille ut; "krisesituasjoner" er det jo ikke så mange av, og regjeringen er sikkert ansvarlig, burde vi ikke kunne stole på at de gjør det som er riktig for landet? Svaret er et rungende NEI!

I Grunnloven fra 1814 er maktfordelingen mellom Stortinget, regjeringen og domstolene et av de sentrale prinsippene som sikrer demokratiet i Norge. Stortinget er lovgiver, bevilger, og kontrollør. Regjeringen er den utøvende makt, som iverksetter Stortingets vedtak. Regjeringen foreslår også saker for Stortinget. Domstolene er den dømmende makt, som dømmer på bakgrunn av de lovene Stortinget vedtar.

I tillegg har vi i nyere tid "den fjerde statsmakt", pressen, som setter søkelyset på hva de tre statsmaktene bedriver. Pressens funksjon er svært viktig. I dag kan vi kanskje også si at vi har en "femte statsmakt" i form av, blant annet, opprop som dette, der folket direkte kan gi uttrykk for sine meninger.

De tre statsmaktene skal sikre borgerne mot maktmisbruk. Sikringen består i at "makt stanser makt". Dette vil regjerningen nå oppheve i "krisesituasjoner".

Regjeringsutvalget som skal utrede endringer i beredskapslovene, skal vurdere om prinsippet om den tredelte statsmakt kan settes til side i situasjoner regjeringen definerer som en "krisesituasjon". Det vil gi regjeringen adgang til å innføre unntaksbestemmelser uten å spørre Stortinget.

Når du skriver under på dette oppropet, gir du din tilslutning til at følgende melding overleveres til justisdepartementet ved Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug:

Vi, de stemmeberettigede i folket, har valgt Stortinget som våre representanter. Vi ønsker IKKE at regjeringen skal ha muligheter til å styre uten Stortinget. Vi verdsetter Grunnlovens tiltak for å sikre folket mot maktmisbruk.

Jeg, som underskriver dette oppropet, anmoder justisdepartementet om å stanse utvalgsarbeidet som utreder endringer i beredskapslovene. 


Trine Elverum, engasjert medborger (er medlem av AP, men agerer på egne vegne)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook