Nei til grisehold på Nedenes gård

Eier av Nedenes gård, som i dag driver Arendal Båt og Motor på eiendommen sin, planlegger grisefjøs der det de siste årene har vært ridehall. Dette innebærer opprettelse av et tilbygg, en gjødseltank og tre fôrsiloer.

Da det noen år tilbake ble drevet med kyllingproduksjon på eiendommen, var lukten tidvis svært plagsom for nabolagene rundt. Erfaringer fra andre områder er at konvensjonell griseproduksjon avgir betydelig mer lukt over et mye større areal - året rundt.

Det er nabolag i nærheten av griseproduksjon, som har blitt så plaget av både lyd og lukt at man ikke har kunnet oppholde seg utendørs uten betydelige plager. Husene har falt betraktelig i verdi, hvis de i det hele tatt har blitt solgt.

Grisehold på Nedenes gård vil dermed kunne være svært negativt for flere hundre husstander samt næringsutvikling på Nedenes. De berørte vil herved forbeholde seg retten til ytterligere protester og anførsler til offentlige myndigheter (inkl. Statsforvalteren i Agder) hvis det viser seg at det er liten vilje til å imøtekomme de klager som innkommer.

Signer dersom du bor på Nedenes og ønsker å protestere mot dette.

Marit Innervik, Huldrevei

Christian Sibbern, Huldrevei

Willy Reppe, Huldrevei 

Cedric Herter Grimm, Huldrevei

Karin Bjønnum, Huldrevei

Jarle Edvardsen, Flageborgveien

Torstein Røynstrand Valvik, Børge Trolles vei

Trine Heen, Nedenesåsen

Lars Thorbjørnsen, Grubenåsen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lars Thorbjørnsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...