Nei til fortsatt innesperring av ville dyr i bur for trening av jakthunder!

REV_i_bur.jpg

 

Vi har gledet oss over seieren - innen 01.02.2025 skal alle bur i pelsdyrfarmene være tomme.

Samtidig med pelsdyrforbudet vil Miljødirektoratet tillate en ny type burdyr. En ny viltforskrift som ikke bare skal gjøre det lettere å ta livet av en lang rekke dyrearter, uten hensyn til yngletid og etterlatte unger, vil åpne for at organisasjoner og foreninger etter søknad til fylkesmannen kan holde ville dyr i fangenskap for trening av jakthunder. 

En av begrunnelsene for regjeringens pelsdyrforbud er at "pelsdyr holdes i nettingbur som gir innskrenket bevegelselsesfrihet og liten mulighet til å utøve normal adferd, herunder sysselsetting og sosial adferd."  Når pelsdyrforbudet trår i kraft kan fortsatt hundrevis av ville dyr stå i bur rundt om i landet - i treningsleire for jakthunder som vil være mer eller mindre uten kontroll.

Den nye viltforskriften vil gjelde i mange år fremover, så det er nå eller aldri! Send gjerne kommentar til Miljødirektoratet innen høringsfristen 1. oktober 2019.

https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Regelverk/Foreslar-ny-Viltforskrift-20197911/ 

Ville dyr i bur som treningsobjekt for jakthunder vil være i strid med pelsdyrforbudet og med dyrevelferdsloven § 3:
"Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger."

En sak på NRK beskriver situasjonen for rever som utnyttes som treningsobjekt for jakthunder:
https://www.nrk.no/ostfold/xl/reven-ingrid-brukes-i-hitrening-1.13217547

Mattilsynet konkluderer i en rapport med at "hitrening med hund ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig, og at all hold av rev utenom pelsproduksjon ikke er i tråd med dyrevelferdsregelverket". Mattilsynet mener reven blir utsatt for unødige påkjenninger, og at revens velferd er viktigere enn behovet for å trene hunder.

Hold av ville dyr i fangenskap for trening av jakthunder er høyrisikodyrehold som vil kreve store ressurser fra Mattilsynet, og som vil stjele ressurser fra annet dyrehold som Mattilsynet per i dag ikke har kapasitet til å følge opp. Det vil medføre sterkt press på Mattilsynet fra publikum, da dette er et dyrehold som vil få stor oppmerksomhet fra dyrevernorganisasjoner, grupper og enkeltpersoner.

Det er avdekket grusomme forhold for rever, bjørner og andre dyr i treningsleire for jakthunder i Russland, der traumatiserte dyr som utnyttes som "baits" angripes av jakthunder som biter og rister de vettskremte dyrene:
https://www.thesun.co.uk/news/5309900/inside-russias-barbaric-animal-baiting-industry-where-chained-bears-foxes-and-badgers-are-tortured-and-killed-by-hunting-dogs/

Mens Russland har vedtatt lover som kan få slutt på denne dyremishandlingen, går Miljødirektoratet i motsatt retning og vil åpne for slike treningsleire i Norge, der ville dyr vil lide under ekstrem grad av stress og frykt, i tillegg til belastningene ved å være innesperret i bur på livstid. Dyr er tilkjent egenverdi etter dyrevelferdsloven. De kan ikke utsettes for påkjenninger og lidelser og få sine liv ødelagt for at jegere skal ha mulighet til å trene jakthunder til å ta livet av andre dyr og deres unger i naturen.

Forslaget om jakthundtrening på dyr fra oppdrett tar ikke utgangspunkt i at slikt oppdrett om noen år vil være slutt i Norge. Da vil alternativet være eget oppdrett, innfanging av ville dyr eller import av dyr til trening. Det står ellers i forskriften: "Dersom søknaden gjelder en art, underart eller bestand som ikke forekommer naturlig på stedet behandles søknaden etter forskrift om fremmede organismer." Det må forstås som at det åpnes for å utnytte arter som ikke forekommer naturlig i Norge. 

Dette står i skarp kontrast til Miljødirektoratets begrunnelse for å opprettholde forbudet mot hold av vilt som kjæledyr og hobbydyr: "Ville dyr vil lett lide i fangenskap, og kan utgjøre en risiko for naturmangfoldet ved rømming."

Legalisering av jakthundtrening på ville dyr i fangenskap vil bety at kampen mot pelsdyrhold må fortsette i Norge, med press på myndighetene inntil alle bur er tomme - slik pelsdyrforbudet innebærer. Fagmiljøene og flertallet i befolkningen er i mot pelsdyrhold, og Stortinget og regjeringen har vedtatt at pelsdyrhold skal avvikles fordi det ikke er forenlig med dyrevelferdsloven.

Nå må vi stå fast ved at det skal bli slutt på å holde rovdyr i trange bur i Norge - for ethvert formål! Det må ikke lages smutthull i loven som gjør at hold av ville dyr i bur fortsetter, bare i en enda mer forkastelig form. 

 

 


 

 
  
 

 


Dyrenes Rett, Redd Dyra    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Dyrenes Rett, Redd Dyra vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...