Nei til etablering av spesialavfallsanlegg på Eikhaugen

Ragn-Sells AS har søkt om tillatelse drift av nytt avfallsanlegg på Eikhaugen i Drammen kommune.

Vi har levert brev til fylkesmannen, kommunen og orientert politikerne. Vi leverte også foreløpig innsamlede signaturer til fylkesmannen innen fristen.

Saken er ikke ferdig, nå skal fylkesmannen lage instilling til kommunen og kommunen skal si sitt. Vi er også lovet at saken skal behandles politisk. Skal vi kunne påvirke politikerne våre må vi være mange. Hele Drammen må skrive på oppropet mot dette planlagte anlegget. 

Dvs at vi vil trenge flere stemmer mot forslaget, jo flere jo bedre! Uten innsats kommer dette anlegget til å bli en realitet.

Det er i lokalmiljøet stor bekymring for konsekvenser knyttet til: trafikk, skolevei, lukt, støy, forurensing, skadedyr, og generelt den ekstra belastningen med enda ett avfalls-anlegg i området. Dette vil være negativt for hele bydelen Åskollen. Innkjøringen til Drammen blir heller ikke bedre av dette.

Jeg erklærer herved at jeg er imot planene om å etablere avfallsanlegg på Eikhaugen i Drammen.

Linker i saken:

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Nei-til-etablering-av-spesialavfallsanlegg-p%C3%A5-Eikhaugen/1512819748932078

Fylkesmannen:

http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/HoringerKunngjoringer/Soknad-om-tillatelse-til-avfallsanlegg-pa-Eikhaugen-i-Drammen/

Drammen kommune: 

https://www.drammen.kommune.no/no/Min-kommunale-side/Sok-byggesaker/

velg så saksnummer og legg inn nummeret 14 - 7510.

TAKK FOR DIN STØTTE!

Lokale aksjoner (disse er i tillegg til de elektronisk registrerte):

Innsamlings aksjon 12.11.2013: GIF-kamp i Drammenshallen. Vi samlet inn 263 underskrifter.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Eikelunden velforening kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook