NEI TIL EIENDOMSSKATT I ØKSNES.

Den 21/1 sendte 8 kommunestyrerepresentanter krav om at sak 124/17 "Innføring av eiendomsskatt" blir behandlet på nytt. Indikasjoner kan tyde på ordfører ikke vil ta saken opp til ny behandling i kommende kommunestyremøte. Vi oppfordrer herved innbyggere og næringsliv I Øksnes Kommune til å gi sin støtte til at saken om eiendomsskatt tas opp til ny behandling.
 
Gjør det ved å signere vedlagte opprop.

Denne skatten er meget usosial og rammer de svakeste i samfunnet da den ikke tar hensyn til dårlig inntekt hos den private eller underskudd i en bedrift. Ved en innføring av denne skatten i Øksnes vi det bety at hvis man sitter med en bolig til en verdi av 2 mill, så må man betale ca 4000 kroner ved innføringen, men når toppen er på 7 promille vil dette utgjøre 14 000 kroner årlig.

Dette kommer i tillegg til vann og kloakk, noe som betyr at en vanlig bolig kan komme til å måtte betale mellom 25 og 35 000 årlig i avgifter til kommunen. Er dette noe vi ønsker? Meld deg inn i denne gruppen og vis din avsky mot denne elendige måten å skaffe penger til ett umettelig sluk som bare blir større og større. La rådmannen lære seg til å klare seg med det han har, og regulere budsjettene sine etter dette, for vi ønsker ikke å skattes ihjel for å bo her vi bor.

NEI TIL EIENDOMSSKATT I ØKSNES KOMMUNE.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Jim S. Karlsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook