Nei til bytting av klasserom!

Samtlige elever som blir berørt av forslaget er imot det, beslutningen ble truffet uten noen dialog med nevnte elever, og begrunnelsen var at det skulle være lik fordeling mellom klassene når det kommer til klasseromsareal og beliggenhet. Er det virkelig verdt det når selv klassen i det minste klasserommet er sterkt imot forslaget?

Skriv under hvis du mener det burde være opp til elevene i de rammede klassene hvorvidt et klasseromsbytte skal gjennomføres!