Levande lokal demokrati!

Som innbyggjar i nye Øygarden kommune saknar vi ein stor og open kommunikasjon med våre Folkevalgte rundt avgjerder i viktige politiske saker. 

For å kunne krevje forslag ovenfor den Politiske leiinga, seier lovverket at vi treng 770 underskrifter av innbyggjarar.

Er du samd med oss i punkta under?

Ver vennleg og skriv namnet ditt på lista.

1. Sakna du møteforum for frie, gode og opne diskusjoner i saker som gjeld deg og bygda di?

2. Opplever du at eiendomsbesittere og entrepenører har for stor påverknad/eigeninteresse i dagen politikske avgjersler?

3. Vi innbyggjarar krev minimum 2 møter i året! Der vi får møta våre folkevalgte samla. Vi krev at at dei framøtte har mandat til å uttale seg på vegne av partiet dei representerer. 

Vibecke Nilsen og Martha Landro vil levera forslag til Ordfører Tom Georg Indrevik.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Vibecke Nilsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...