LEGALITETSPRINSIPPET SOM SAKSKOMPLEKS FOR NORGES HØYESTERETT.

Brevet / selve dokumentet som er innsendt, kan du finne her:  https://miniblogg.no/folkebevegelsen-direkte-folkestyre/123136/endelig-begynner-noe-aa-skje-fra-oss-innbyggere-vedr-unntakstilstanden-ifht-grunnloven-mm.html

Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde, samt for Norge bindende traktater om menneskerettigheter, herunder Nuremberg-prosessens 10 punkter.

Om du vil støtte at vi har sendt inn dette skrivet til Høyesterett, verdsettes høyt at du underskriver denne underskriftlista. 

Hensikten med underskrifter, er å vise litt av støtten fra velgerne. Del gjerne denne kampanjen. Link til kampanjen: Vil du støtte denne saken? https://www.opprop.net/legalitetsprinsippet_som_sakskompleks_for_norges_hoyesterett?u=3612886&s=86785859

Anders Brunstad mfl. er forfattere av skrivet. 


Ingar Grøndahl pva. forfatterne    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ingar Grøndahl pva. forfatterne fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...