La Midtgard LEVE!

Vi ungdommer trenger å føle tilhørighet og trygghet. Vi ungdom trenger steder å være sosiale. For mange av oss betyr det at vi trenger å ha et sted å gå. Et sted hvor det ikke er foreldre, et sted hvor vi kan være kreative, aktive og ha det gøy. For veldig mange ungdommer er dette Midtgard og Rudolf. Ungdomshuset er et sted vi ungdom alltid kan gå til og føle oss velkomne. Det er et sted hvor vi kan lære hvordan man bygger en PC, 3D-printe en pokal til en konkurranse, spille på bandrommet, game Fortnite eller PlayStation med venner, spise taco med de andre eller bare snakke med de dyktige ungdomsarbeiderne om ting vi bryr oss om eller lurer på. Det siste vi ungdom trenger er at dette tilbudet forsvinner.

I handlingsrapporten til kommunen for de neste årene står det at tilbudet ved ungdomshusene vil bli kuttet med 1,5 millioner kroner. I praksis tilsvarer dette å legge ned hele Midtgard. Konsekvensene av at vi ungdommer ikke har et sted å gå til er mange, og utelukkende negative. Å satse på ungdomshusene, er å satse på ungdom. Å gi støtte til ungdomshusene Midtgard og Rudolf kan ikke ses på som en kortsiktig utgift. For det er ikke det det er. Det er en langsiktig investering. I stedet for å kutte, vil vi at kommunen skal satse på og investere i oss ungdommer, og øke støtten til ungdomshusene. I 2017 var det godt over 400 ulike personer som var innom ungdomshusene, en dobling fra året før. Vi ungdommer i Ås trenger dette tilbudet. Vi ungdommer i kommunen ber derfor politkerne om å tenke langsiktig. Kjære politkere, er dere og kommunestyret villig til å satse på oss ungdommer, og gå foran som et godt eksempel ved å prioritere ungdomshusene, ikke kutte i dem?


Midtgard Ungdomshus (Daniel Martinsen, 14 år)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Midtgard Ungdomshus (Daniel Martinsen, 14 år) kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook