Kampen for rett til utvidet barnetrygd når den ene forelderen får alvorlig demenssykdom og flytter på sykehjem

Folkehelseinstituttet estimerer at mellom 80.000 og 100.000 personer lever med demens i Norge i dag. Selv om den største andelen personer med demens er over 65 år, anslår man at over 4000 personer i Norge under 65 års alder har demenssykdom. Sykdommen rammer også personer som har barn under 18 år. 

I Norge kan man som forelder søke om utvidet barnetrygd. Man kan søke om utvidet barnetrygd dersom: 

du bor alene med barn og

  • er separert, skilt eller gjenlevende ektefelle
  • er ugift og ikke lever sammen med den andre forelderen til barnet. Samlivsbrudd mellom samboere som har felles barn under 16 år må bekreftes med meklingsattest
  • har vært faktisk separert i minst 6 måneder uten separasjonsbevilling eller dom
  • har en ektefelle/samboer som er fengslet med ubetinget straff på minst 6 måneder, eller som har sittet i varetekt i minst 6 måneder
  • har en ektefelle/samboer som har vært forsvunnet i minst 6 måneder
    (Kilde: https://www.nav.no/no/person/familie/barnetrygd-og-kontantstotte/barnetrygd

Man får IKKE utvidet barnetrygd dersom den ene forelderen får så alvorlig demenssykdom at personen er i behov av heldøgns omsorg i en sykehjemsavdeling. Som betaling for opphold i sykehjem, trekkes inntil 85% av personens inntekt. For en familie med barn under 18 år, vil dette ha store konsekvenser for familiens økonomi. Den friske forelderen vil dermed stå igjen med mindre samlet inntekt, men de samme utgiftene for familien. 

Man kan altså søke om utvidet barnetrygd dersom f.eks samboer/ektefelle sitter i fengsel eller i varetekt i mer enn 6 mnd, eller dør, men IKKE når samboer/ektefelle rammes av en alvorlig dødelig sykdom som demens, som i mange tilfeller tilslutt krever pleie, omsorg og ivaretakelse i sykehjem. Denne bestemmelsen må endres!

Demens er en så alvorlig sykdom, som kan endre en familie drastisk over kort tid, og den økonomiske situasjonen må være det siste de bekymrer seg for! 


Aina Glimsdal Bakke - Demenskoordinator Ringerike kommune    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Aina Glimsdal Bakke - Demenskoordinator Ringerike kommune fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...