Kamp For "Uskyldig Dømte" i Norge!-Endring av regelverk Må til!

Vil du være med i Kampen for et Bedre Rettsvesen i Norge? Da må du lese litt om dette vi arbeider med, å gjerne delta sammen med oss for å Bedre Rettssikkerheten i vårt land!

Det er funnet saker innen Drap,Økonomisk Svindel,Overgrep,Voldtekter,Omsorgsovertakelse osv så vi Alle kan bli misstenkt,tiltalt og Dømt om ikke vi får inn strenge krav til Bevisføring før tiltale kan tas ut!!

KJENT SKYLDIG - SÅ FRIFUNNET. Etter at Fritz Moen nå er frikjent for begge de drap han ble uskyldig dømt for, vil jeg si noe om en annen kategori av justismord som er begått i Norge. Det er de 28 personer (inkludert to stefedre og en onkel) som i 25 saker i årene 1988-1997 ble kjent skyldig i incest og siden har fått sine saker gjenopptatt og blitt frifunnet.De fikk fra fire måneder til seks års fengsel og fikk alle sine liv grundig ødelagt.De 28 er et uhyrlig tall. Det innebærer et sammenbrudd for vårt rettssamfunn, en total rettsikkerhetssvikt. At dette har kunnet skje, burde tilsi en forargelse og et engasjement, som langt skulle overgå den meget berettigede forargelse i Moens sak. Allikevel er de 28 bare toppen av isfjellet. Betingelsene for gjenopptagelse er meget strenge, og rettspraksis har vært restriktiv.Mange har forgjeves forsøkt å få sine saker gjenopptatt, og et meget større antall har resignert fordi hovedkravet for gjenopptagelse er at det skaffes til veie et nytt og tungtveiende bevis. Dette vil som oftest ikke være mulig.

 


Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Line-Katrine,Naley. kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook