JA til juridisk bindende folkeavstemning om tilknytning til Eus kraftmarked også kjent som Acer!

Krafta er vår og skal ikke avhendes Eu uten at norske borgere får et ord med i laget, dette er VÅRT arvesølv, ikke regjeringas el Stortingets eiendom.I et land m vinter nesten hele året er dette komplett galskap å gjøre, regjeringa har heller ikke gått til valg på suverenitetsavståelse, men gir Norge bort bit for bit!Totalt uholdbart, udemokratiskt og Grunnlovs og konstitusjonsstridig, samt brudd på sjølråderetten, de vil også fjerne hjemfallsretten og således kaster de vrak på alt våre formødre/fedre og det vi selv har bygget opp over tid.Dette vil gå utover oss alle og kommende generasjoner, med forhøyede strømpriser, nettleie, smartstrømmålere og alle utenlandskabler.Ingen har fått si sin mening om den forhatte husmannskontrakten og tvangstrøyen, Eøs avtalen som ble snikinnført bakveien, i verdens målestokk er Norge et lite land, vi kan derfor ikke underholde hele verden og Eu, selv om neoglobalistfascistene(de hjernevaskede)mener dette.De representerer mindretallet, IKKE flertallet!Dette er udemokratiskt og diktatoriskt/diktatur.70% av oss er imot Eu, og 56%imot Eøs, det er FAKTA!På tide å få det på PLASS, hvor det hører hjemme!?På agendaen, nok er nok!Signer og del, på forhånd takk!Mvh:Morten Netteland


Morten Netteland- Wenche I Sola/Kystpartiet i Rogaland.Kurt Pedersen Kystpartiet i Hordaland.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen