Ja til at kommumen må fjerne farlig og sjenerende bygg på branntomt.

Underkriftskampanje for at Sørreisa kommune skal fjerne brannboligen i Bjørgaveien 238.
Brant November 2013. Og har siden stått til fare og sjenanse. Etter utallige møter med kommunen og dialog med huseier samt bank/ forsikring er det ingen som tar ansvar og får det revet. Huseier er ikke i stand til å få dette revet selv og Kommunen benytter seg ikke av miljølover etc enda Fylkesmannen har gitt kommunen pålegg. Dette var et forsøk på forsikringsvindel i Nobember 2013 og siden da har det stått usikret og til fare for enhver som ferdes forbi da bruksvei går javnt med denne husveggen. Dette er et murhus med delvis påbygg, Eternitt på veggene som er brennt, pipe som kan dette ned nårti som helst, løse gjenstander faller ned ganske ofte på gårdsvei. Er ikke sikret på noen måter, alle som en kan ferdes inn i det farlige huset med livsfarlige gulv osv. Barn synes dette er en spennende og samtidg en skummel plass. Er ingen offentlige eller statlige etater som viser til å vise sin interesse selv om miljøparagrafer taler sitt. Hjelp oss med deres signatur slik at vi får sikret vår fremtid. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Marius Kolstad kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook