Ja til aktiv forvaltning av marine ressurser i Tvedestrand.

IMG_0343.JPG

 

Det er stor allmenn interesse for å bevare en levende og produktiv kyst på Sørlandet. Men kravene til hvordan kysten skal forvaltes er i endring.

I dag er det ønskelig å ha en forvaltning som ikke bare gjennomfører passive tiltak - for eksempel ved å hindre utbygging i sårbare områder - men som også aktivt forvalter de marine verdiene.

En stadig økende bevissthet om økosystembasert forvaltning gjenspeiles også i kystsoneforvaltningen.

I Tvedestrand satses det nettopp på en helhetlig, solid, og kunnskapsbasert forvaltning av marine verdier og ressurser.

Tvedestrand kommune og Havforskningsinstituttet Flødevigen ønsker nå å videreføre det fem årige forskningsarbeidet i 10 nye år.

Er du av den oppfatning av at det å investere i kunnskap om kystens marine arter, deres leveområder og livsgrunnlag er viktig for å sikre en bærekraftig fremtid? Stiller du deg positiv til 10 nye år med kunnskap om livet i fjorden og havet vårt? Hvis svaret er ja, ville det vært fint om du signerte dette oppropet! 

P.s Husk å gå til innboksen din for å bekrefte oppropet! 

http://www.imr.no/filarkiv/2016/12/rapport_40-2016_final.pdf/nb-no

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Anders Lyche Oppegaard kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook