Innbyggeropprop mot plassering av sykehjem rett bak Senter Syd

Mortensrudsamfunnet krever en felles møteplass som særlig er tilpasset ungdoms behov i felt 10 (området rett bak Senter Syd).

Finn alternativ plassering av sykehjemmet!

Befolkningen på Mortensrud har gjennom høringen for områdeplanen gitt mange tilbakemeldinger på at det er stort behov for en nøytral samlingsplass for møter og uorganisert aktivitet.

Derfor er det med stor skuffelse vi ser at det fremdeles ikke er sikret et eget område eller planlagt for kommunale bygg hvis hovedfunksjon skal være å ivareta fellesskap, kultur og ungdom.

Vi frykter at bystyret ikke forstår hvor prekær situasjonen er for uorganisert ungdom på Mortensrud og at politikerne med denne områdeplanen setter sårbare grupper opp mot hverandre ved å legge ungdomsklubb og sykehjem i samme bygg.

Mortensrud har fra før en svært høy andel barn og unge. 30 prosent av befolkningen er under 18 år. Når området vårt skal fortettes med ytterligere 1400 boliger vil andelen trolig stige ytterligere. Et mindre tilbud i første etasje på et sykehjem er rett og slett et hån mot Mortensrud og vår unge befolkning!

Vi er ikke imot sykehjem, men det kan ikke plaserers i hjertet av Mortensrud sentrum der ungdom i dag oppholder seg og hvor det til tider også er uro omkring ungdom som «henger» og ikke har noe å gjøre.

Det er uklokt å plassere et sykehjem nettopp i dette området. Det vil verken være en god løsning for de eldre og brukerne av at sykehjem eller ungdommen som oppholder seg i området. Mortensrud har i lang tid hatt mangel på fritidstilbud til ungdom, særlig i aldersgruppen 14 og oppover og særlig innen «uorganisert» fritid.

Vi er skuffet over at en langsiktig reguleringsplan ikke ivaretar dette!       

Andelen av barn mellom 6 og 12 år som deltar i organiserte idrettsaktiviteter er 61,1% (Søndre Nordstrand). Dette er lavest blant alle bydeler i Oslo. Organisasjonsprosenten for ungdom mellom 13 og 19 er 43,7%, nest lavest i Oslo. Delbydeler på Mortensrud har høyest barnefattigdom i landet og dette krever også lett tilgjengelige og gratis tilbud.

Vi som bor her sammenstøt mellom politi og ungdom, bråk blant ungdom som ikke har noe å gjøre og krevende situasjoner som skaper utrygghet for alle som bor her.

Derfor ber vi bystyret og byrådet om følgende: 

Felt 10 er hjertet på Mortensrud: Her må de unge og felleskapet mellom oss prioriteres!

Finn alternativ plassering av sykehjemmet og unngå å sette sårbare grupper opp mot hverandre.

Det er NÅ vi kan sikre at Mortensrud sentrum får offentlige rom og bygg som prioriterer felleskap og ungdom.

ER DU ENIG I DETTE? SIGNER OPPROPET NÅ!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Mortensrud manifest fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...