Ikke ødelegg Dømmesmoen med den nye motorveien!

Vi ønsker å beholde det unike bynære naturområdet og miljøet på Dømmesmoen, Egra og Fjære.

Hold den nye motorvegen unna Grimstad kommunes mest bynære og flotteste natur og friluftsområde. Dømmesmoen blir daglig brukt til et utall av forskjellige aktiviteter av Grimstads befolkning året rundt - velg barn, kultur, idrett, folkehelse, rekreasjon og natur foran biler i områdene rundt Dømmesmoen! Området er unikt med tanke på nærhet til sentrum og befolkningen, det ligger kun 1.6 km i luftlinje fra torvet i Grimstad sentrum. 

Vi er redd for at hagebruksmuseet med arboréet, familiesenteret, lysløypa og stisystemet blir ødelagt. Her er det til og med jernalderminner med bautasteiner, steinsettinger og flere gravhauger. I Dømmesmoskogen er det registrert 22 økosystemer. Arboretet er på 350 mål, og er på naturens premisser.

Disse verdifulle områdene blir sterkt berørt av midtre alternativ for ny E18, med både fysiske inngrep, støy og forurensning.

Vi krever at den nye motorvegen legges slik at naturperlen vår ikke berøres!

FullSizeRender22.jpg

 


Ingvill Thune, leder for Barnas Turlag Grimstad.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ingvill Thune, leder for Barnas Turlag Grimstad. kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook