Sylvi Listhaug må avsettes

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Sylvi Listhaug må avsettes-oppropet.


Gjest

#226 Re: Re: Re: idioti

2016-02-09 19:29

#224: - Re: Re: idioti  

 Oppropet tar utgangspunkt i fakta. Hva folk skriver inkludert det du skriver bør kunne begrunnes med forskning, kan ikke se at du kommer med annet enn påstander her


Gjest

#227

2016-02-09 19:30

Jeg er for en human og raus flyktningepolitikk.

Gjest

#228

2016-02-09 19:34

Hun fungerer ikke som integreringsminister. Hun viser forakt for de hun skal integrere.

Gjest

#229

2016-02-09 19:39

Fordi alle har en rett til fred, og Norge bør som en av verdens land innse ansvaret vi har i forhold til det. Sylvi Listhaug handler imot menneskers rett til asyl og er handler dermed imot ulike menneskerettigheter noe Norges regjering ikke bør ta en del av.

Gjest

#230

2016-02-09 19:42

Jeg mener at hun skal gå av for det hun gjør mener jeg er galt

Gjest

#231

2016-02-09 19:46

Av den enkle grunn at Sylvi Listhaug ikke duger i sin ministerpost!!!

Gjest

#232

2016-02-09 19:48

Fordi hun framstår uegnet, inhuman og med uttalelser som gir asosiasjoner til 3.riket ... Hun skremmer meg!!

Gjest

#233

2016-02-09 19:51

Jeg ønsker meg et inkluderende samfunn - at vi vi takler flygtningespørsmålet på en verdig og medmenneskelig måte og ikke skaper hat og frykt!


Gjest

#234

2016-02-09 19:53

Fordi jeg tror på likhet og respekt mellom alle mennesker.

Gjest

#235

2016-02-09 19:57

Er enig i innholdet i artikkelen. Vil ikkje stå for en så iskald og menneskefiendtlig holdning som denne regjeringen legg opp til. Vi må hjelpe Syrerne først og fremst ,som står i en så vanskelig situasjon. Nordmenn har altid hatt ord på seg for å ver et varmt og hjelpsomt folkeslag, la oss strekke oss så langt vi kan for å oppretthalde vårt humane tankesett.

Gjest

#236

2016-02-09 19:57

Jeg er mot å sende mindreårige tilbake i landet hvor er krig og utrygg. Ingen flytter og drukner i havn for å sitte på "gull stol". Har finnes ikke dette ellers. Sylvi Listhaug ser som diktatur og rasist.

Gjest

#237

2016-02-09 20:05

Med ønske om en regjering som bidrar til et varmere samfunn og skaper samhold og medmenneskelighet.
Karen Målsgaard

#238

2016-02-09 20:08

 Listhaug har en grusom oppgave og møter mer hat enn noen gruppe eller enkeltperson i Norge.

Listhaug eneste grunn til å gå av måtte vært om hun skulle ta over statsministerrollen.


Gjest

#239

2016-02-09 20:09

Jeg er enig!

Gjest

#240 Re: Re: Re: Re: idioti

2016-02-09 20:11

#226: - Re: Re: Re: idioti  

 Hun har ikke empati som synes iallefall. Tenker ikke på andre barn og barns rettigheter 


Gjest

#241

2016-02-09 20:19

Jeg signerte dette oppropet fordi jeg støtter hvert et ord. Jeg skammer meg over de innstramminger det legges opp til, og den kalde og hjerteløse ordbruken fra våre fremste folkevalgte ifht mennesker som søker fred og frihet. I neste omgang kan det være vi selv som trenger beskyttelse, - ønsker vi å bli møtt med samme "kalde skulder" sim vi nå møter andre med....

Gjest

#242

2016-02-09 20:23

Fordi hennes holdninger ikke tar hensyn til menneskeverd. Jeg vil ikke bo i et land hvor "andre"blir behandlet på denne måten. Har vi så feige og lite menneskelige politikere i flere av våre partier?

Gjest

#243

2016-02-09 20:31

Fordu Listhaug er Nazist i forkledning

Gjest

#244

2016-02-09 20:40

Sylvi Listhaug skulle være integreringsminister, men har omdefinert stillingen til utvisningsminister.

Gjest

#245

2016-02-09 20:42

Hun har ikke gjort jobben sin, og hun og Frp virker å ha ødelagt sine politiske motiver. Jeg er skremt over manglende evner.

Gjest

#246

2016-02-09 20:45

En integreringsminister med et såpass rasistisk og inhumant syn på flyktninger har ingenting i jobben å gjøre.

Gjest

#247

2016-02-09 20:45

Listhaug fremmer ikke integrering. Dermed gjør hun ikke jobben hun er satt til å gjøre.

Gjest

#248

2016-02-09 20:49

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg virkelig önsker en annen holdning til flyktninger og asylsökere og kjenner et skremmende gufs fra förkrigstiden både i Norge og i Europa...

Gjest

#249

2016-02-09 20:53

Hvis man ikke lykkes med å få henne fjernet stemmer jeg for at hun skal døpes om til ekskluderingsminister☺️

Gjest

#250

2016-02-09 20:53

En slik politikk hun fører er ikke i takt med dagens samfunn.