Sylvi Listhaug må avsettes

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Sylvi Listhaug må avsettes-oppropet.


Gjest

#251

2016-02-09 20:53

Sylvi Listhaug skaper fremmedfrykt med sine uttalelser og hun har et vesen som gjør at de som er rasister, og de som er på vei til å bli det hyller henne...Hun spiller på dette og splitter Norges befolkning. Vi trenger en inkluderingsminister og ikke en som prøver å ekskludere flyktningene !!!

Gjest

#252

2016-02-09 20:56

Fordi hun fungerer som ekskluderingsminister. Og fordi hun bidrar til å få fram masse "brune troll", disse klarer også å markere seg i kommentarfeltene her. Fordi hun bidrar til å sette svake grupper opp mot hverandre (sammen med Siv og Carl Ivar). Hun kaller seg kristen, men jeg har lyst til å spørre henne: "Hva tror du Jesus ville gjort?"

 


Gjest

#253

2016-02-09 21:01

Syns vi er blitt et delt land. Folk viser mer og mer sin kulde og hat ovenfor flyktninger offentlig. Jeg vil ikke ha det slik. Det skaper utrygghet. Ikke bare for våre nye landsmenn men for hele befolkningen. Samfunnet har forandret seg veldig i negativ retning etter FrP og høyre kom i regjering.

Gjest

#254

2016-02-09 21:09

Fordi det er riktig å gjøre det

Gjest

#255

2016-02-09 21:11

Fordi denne styringen må endres øyeblikkelig.

Gjest

#256

2016-02-09 21:14

Fordi FrP med Listhaug står for en politikk, og viser holdninger jeg mener minner om Europa på 30- tallet. Skremmende

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2016-02-09 21:20Gjest

#258

2016-02-09 21:20

Jeg signerer på grunn av at hun, gjennom en rekke uttalelser, bygger opp under frykt, fremmedfiendtlighet, hat og splittelse. Jeg har til gode å se henne gjøre noe som helst arbeid for integrering. Og, hun er en dårlig representant for landet i og med at hun er villig til å bryte med blant annet menneskerettigheter og FN-konvensjonen

Gjest

#259

2016-02-09 21:20

Jeg mener alle mennesker har like stor rett til trygghet og livskvalitet. De som har mye må bidra til de som har mindre. Så enkelt. Listhaug er ikke en person som kan bidra til dette.
Juni

#260 Listhaug

2016-02-09 21:22

Jeg mener alle mennesker har like stor rett til trygghet og livskvalitet. De som har mye må bidra til de som har mindre. Så enkelt. Listhaug er ikke en person som kan bidra til dette.

JS
Gjest

#261

2016-02-09 21:33

Det begynte ikke med gasskamre i Tyskland, men med politikere med klare fascistoide trekk - som Listhaug.

Befolkningen var for redd til å sette seg imot dem så de fikk holde på. Resultatet kjenner vi.

Foreløpig våger vi å si ifra i Norge, foreløpig.


Gjest

#262

2016-02-09 21:33

For en menneskelig, sunn og mangfoldig bærekraftig behandlig av våre medmennesker!
OH

#263 Re:

2016-02-09 21:35

#25: BC -  

 Godt sakt, den enste feilen er at hun ikke er statsminister. 


Gjest

#264

2016-02-09 21:35

Hun gjør en forferdelig jobb, med thatcherisk ny-snakk, og vemmelig holdninger.

Gjest

#265

2016-02-09 21:37

Signert på vegne av mine barns fremtid

Gjest

#266

2016-02-09 21:41

Jeg ønsker en rettferdig flyktning- og innvandringspolitikk basert på internasjonal lov og solidaritet.

Gjest

#267

2016-02-09 21:45

Jeg kan ikke på noen måte se at denne ministerens framferd gjør Norge til et bedre land å leve i. Vi trenger en minister som forstår at Norge er ett land av mange, og at vi må samarbeide med andre land og internasjonale organisasjoner for å bidra til løsninger til det beste for alle.

Gjest

#268

2016-02-09 21:51

Hun viser ikke et lite snev av solidaritet. Og hvis ikke våre politikere gjør det, hvor er vi på vei da?

Gjest

#269

2016-02-09 21:59

Demokrati.

Gjest

#270

2016-02-09 22:01

Politikken hennes e usmakelig, enkelt og greit.....
OH

#271 Re:

2016-02-09 22:04

#238: Karen Målsgaard -  

 Helt korrekt, eneste grunn hun har til å gå av er hvis hun blir tildelt statsminister embedet. Hun har vist seg som en sterk  stats leder, som alle med sunn fonuft må forstå ikke har vært enkelt for henne. Det er enkelt for mange å dra fram enkelt tilfeller med flykningene, men som en fantastisk statsmann ( statskvinne)  hun er. Har hun klart å se lenger en sin nese. Hun kan se konsekvensene  av signalene det gir å stramme inn. Hvis hun ikke hadde gjorde det tror jeg ganske sikkert konsekvensene ikke ville være noen 10 tusen flykninger men heller noen hundretusener og mere. Da tror jeg nok alle de som nå stemmer for å fjerne Listhaug må tre til å ta ansvar. Muligens  innkvartere en eller flere flykninge fammilier på egen regning. Derfor tror jeg det er viktig nå å beholde listene over dem som nå stemmer for å fjerne Listhaug


Gjest

#272

2016-02-09 22:05

Det er jo så utrolig voksent syn dere har. En lovlig valgt Statsråd hvor dere er uenige i politikken og da hyler og skriker dere opp om at hun må gå av. For en gjeng med sutrehuer dere er.


Gjest

#273

2016-02-09 22:09

Fordi hun setter Norge bakover i tid og symboliserer denne regjeringen på verst tenkelig måte. Hele den blå blå regjering må bort om Norge igjen skal kunne se seg selv i øya med stolthet.

Gjest

#274

2016-02-09 22:22

Hun er full av egoisme og frykt, og hun sprer dette. Har ikke hørt et eneste ord om integrering. Hun er en deporteringsminister.

Gjest

#275

2016-02-09 22:22

Sylvia Listhaug,er ei dyktig og rettferdig minister,noen må ta jobben og her er hun den rette. Vi kan ikke risikere å,få landet vårt ødelagt med islamistiske lover.Kvinner ,skal ikke undertrykkes og ikke minst voldtekter av våre unge jenter,barn.Kulturen vår skal fortsatt være slik den er idag..