Sylvi Listhaug må avsettes

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Sylvi Listhaug må avsettes-oppropet.


Gjest

#1


For å redde siste del av humanisme både hos politikere og folk. Det er så ufattelig stygt det som stormer frem i Norge nå!

Gjest

#2


Vi vil ha integreringspolitikk, ikke ekskludering og hat.

Gjest

#3


Fordi hun har for lite kunnskap om integrering, har ikke et godt nok menneskesyn, gjør hastverksarbeid, lager hat mot flyktninger som er sårbare, sier aldri noe hyggelig, bør dra til lesvos for å SE og FØLE ,

Gjest

#4


Ved å bryte menneskerettighetene i praksisen med tvangsretur av flyktninger til Russland leker Listhaug med menneskers liv. Som ansvarlig minister bør hun være sitt ansvar bevist å gå. Ikke prøve å tåkelegge saken og underbygge fremmedfrykt med vedvarende negative uttalelser i media. 


Gjest

#5


Fordi Listhaug ødelegger dette landet. Hun skaper fremedhat. Hun er urettferdig og ukompetent til å avgjøre flyktninger sin fremtid og skjebne. Dama har ikke bakgrunnen for en så viktig jobb. Det er mennesker og ikke dyr som vi har ansvar for. Hadde det vært dyr som ble behandlet som asylsøkere. .Hadde hun vert avsatt for to månder siden


Gjest

#6


La godhetstyrraniet blomstre!

Gjest

#7


For vi trenger en minister som kan gjøre en god jobb. En som forstår de etiske og moralske oppgavene de er gitt. Som kan vise empati samt en styrke asylpolitikken i Norge . En som ikke viser hat men er en problemløser. Listhaug må av.


Gjest

#8


Sylvi Listhaug er ekkel.

Gjest

#9


Jeg vil ha en verden hvor alle mennesker innkluderes.
Morten

#10


Dette er den beste ministeren vi har hatt så langt, hvis vi velger å gjøre slik som flesteparten her inne vil, så kan vi si farvel til de fleste goder som vi har opparbeidet, slik som pensjon, fritt helsevesen osv for å nevne noe, og de som ikke ser det er nok litt evneveike i toppen

 


Gjest

#11 Re:


#8: -  

 Smart kommentar 


Gjest

#12


Fordi jeg syns asylpolitikken i dag er helt feil. Mennesker skal respekteres og grunnbehov som skolegang eller universitet/utdanning, job skal være snartest mulig på veien. Sånn fungere integrering.

Gjest

#13


Sylvi Listhaug viser en ekstrem umenneskelighet. At hun bevisst bærer korset og stadig uttrykker sin kristne tro for å vinne tilhengere, er hånlig og uetisk. Hun spiller på folks frykt og uvitenhet. Sylvi Listhaug vet hva hun gjør, hun splitter det norske folk. De som lider, er mennesker på flukt.

Gjest

#14


Fordi jeg vil til livs FRP's og deres representanters menneskesyn.

Gjest

#15


Vil ikke ha en brun minister til å trakasere mennesker i nød, dette er ikke mitt Norge.

Gjest

#16


Vi har en regjering, en innvandrings- og inkluderingsminister som gjør sitt beste for å slippe å ta ansvar. Ved å skremme velgerne fra å hjelpe, overlater hun til andre land å ta i mot flyktningene. Partiet innvandringsministeren representerer, kommer hver dag med nye og ulike tiltak. Den ene dagen skal flyktningene lære norsk, den neste skal de ikke ha norskundervisning. Hun stempler alle som vil hjelpe som tyranner. Partiets siste utspill om assimilering av flyktninger og innvandrere, er bare ett av utspillene. Sylvi Listhaug må avsettes

Gjest

#17


Listhaug er integreringsminister som ikke ønsker integrering. Da kan hun ikke lenger ha jobben sin. Enkelt og greit.

Gjest

#18


Listhaug sitt bidrag til inntegrering har vært skadelig for norge internasjonalt og nasjonalt, vi må få en ny minister som kan vise et moderne innkluderende ansikt og må ha en tro på en samlet , mangfoldig, cosmopolit og positiv framtid.

Gjest

#19


Mitt gamle hjemland har en historie mer verdig enn den politikk som Norges regjering nå driver! Skam på ett land som så relativt nylig var offer for en lignende politikk!
Lise

#20 Re:


#10: Morten -  

 Om dette er måten du skal fremlegge din sak på bør du gå i deg selv. Bare det at du serverer din frykt/bekymring som et faktum, i stedet for en av mulighetene som ligger i fremtiden viser at du mngler noe innsikt. Det at du kaller andre for evneveike fordi de ser en annen fremtid enn du gjør sier mengder om deg, ikke særlig mye om andre. Tenk før du skriver. Vis respekt! 


Gjest

#21


Fordi Listhaug er gal.

Gjest

#22


Fordi hun fører en politikk som fremmer frykt og hat, og hvor det skilles på verdige og ikke-verdige innbyggere i landet vårt. Dette kan vi ikke sitte stille og se på!

Gjest

#23


Fordi jeg er for medmenneskelighet og menneskerettigheter for alle, ikke bare de priviligerte!

Gjest

#24 Re: Re:


BC

#25


Politikere som Listhaug er det Norge trenger i dag. Den eneste feilen med henne er at hun ikke er statsminister.