Sylvi Listhaug må avsettes

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Sylvi Listhaug må avsettes-oppropet.


Gjest

#51

2016-02-09 13:06

Sylvi Listhaug er en skam for Norge og generelle menneskerettigheter. Hun må avskaffes før hun og FRP setter varige spor i Norges historie.

Gjest

#52

2016-02-09 13:07

Fordi hun degraderer det norske folk, og går over lik for å få det til. Hun sier og mener sågar at hun forblir medlem i Kirken den Norske , ikke på tross av ulikt verdisyn. Hun forblir medlem i trass !

Gjest

#53

2016-02-09 13:12

Listhaug er et skadedyr. Verdiene hennes representerer ikke det åpne, inkluderende, vennlige og demokratiske Norge. Hun fører en politikk som man kunne forvente fra kommentarfeltidioter, ikke fra en seriøs politiker.

Gjest

#54

2016-02-09 13:12

Hvorfor skulle man IKKE signere når det står så ille til som dette?

Gjest

#55

2016-02-09 13:21

Selvfølgelig fordi jeg er enig,
Sigrid

#56

2016-02-09 13:22

Fordi hennes innfallsvinkel til innvandring og integrering er som å sette en pasifist til forsvarsminister. Hun bygger ned og ødelegger integrering, og bryter loven i sin slurvete omgang med regler og internasjonale konvensjoner vi er bundet av.


Gjest

#57

2016-02-09 13:23

Fordi jeg er genuint imot løsningene vår nye assimileringsminister foreslår og mener vi bør ha fokuset på langsiktig og trygg (for alle) integreringspolitikk.

Gjest

#58

2016-02-09 13:25

Jeg er helt enig!

Gjest

#59

2016-02-09 13:27

Innvandrings og innkluderingsministeren har ved flere andledninger stått for klare brudd med internasjonale konvensjoner, norsk lov, Stortingets vedtak og alminnelig rettsoppfatning. Hun er uverdig en moderne rettsstat.
Antifacist

#60 Re:

2016-02-09 13:29

#10: Morten -  

 Men listhaug springer rundt med propagandaen sin, sitter Erna og Siv på bakrommet og forhandler frem TTIP og TISA, det er det som kommer til å drepe arbeidsplasser og umyndiggjøre demokratiet. Brød og Sirkus til folket, så ser vi ikke hva som skjer. Våkn opp!!!


Gjest

#61

2016-02-09 13:39

En stemme kan gjøre så utrolig mye. Bare se hva Listhaugtyranniet har fått gjort på så kort tid. Stå frem og stopp utviklingen av kalde og ignorante Norge!
?????

#62 Re: Re: Re:

2016-02-09 13:41

#47: bob - Re: Re:  

 Morten, og hva er så din kultur? 

kroppspress, eksludering, hat mot folk som er forskjellig fra deg?


Gjest

#63

2016-02-09 13:43

Listhaug er det verste vi har sett siden Hitler, kanskje med unntak av Trump.


Gjest

#64

2016-02-09 13:54

Fordi som en engelske, jeg har sett allerede hva slik personner kan gjøre til et land. Ikke her. Det vil ikke hende har!!! Listhaug ut!

Gjest

#65 Re:

2016-02-09 13:59

#10: Morten -  

 Siden hun er den eneste er hun vel strengt tatt også den dårligste/snilleste/slemmeste/elefanteste/mannligste/osv, men isolert sett er hun ganske dårlig. Sorry, Morten.


Gjest

#66 Re:

2016-02-09 14:10

#1: -  

 Dette er  vederstyggelig fremgangsmåte, en trussel mot menneskets ånd og å være et medmenneske i alle livets situasjoner og utfordringer. Et tvilens frø som hun planter i dette landet og langt utenfor Norge, men også i verden For nyheter og politiske metoder, er nå ikke bare i Norge, men over hele verden spres dette, og nører opp under intoleranse, egoisme, fremmedgjøring hat og fiendtlighet. Det som gjør oss til mennesker blir knust under en slik jernhel, av DEM OG OSS. giftig og svært farlig! Det som er de store Skrifters budskap skal bli neglisjert når det virkelig er i slike tider vi som mennesker må stå sammen om det gode, og "gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg" María


Gjest

#67

2016-02-09 14:12

Støtter saken

Gjest

#68 Re:

2016-02-09 14:14

#10: Morten -  

 Kan du dokumentere dette?


Gjest

#69

2016-02-09 14:18

Sylvi Listhaug sprer frykt gjennom sine utspill, og er selv en trussel mot en god flyktninge- og ikke minst integreringspolitikk

Gjest

#70

2016-02-09 14:22

Jeg signerte dette oppropet fordi at jeg synes ikke Listhaug passer som innvandringsminister.. hun fører en politikk som strider imot menneskerettighetene som f.eks. forslaget om lukka asylmottak.. det er jeg sterkt imot.

Gjest

#71

2016-02-09 14:22

Sylvi Listhaug lager en djup splittelse i det norske folk,samtidig som hun fører en menneskefientlig politikk som er helt ekstrem!

Gjest

#72

2016-02-09 14:24

Fordi hun gjør at jeg ikke kjenner igjen mitt eget land

Gjest

#73

2016-02-09 14:29

Vi må endre retningen det norske samfunnet tar, der det våre verdier blir tråkket på av høyresiden. Dette gir ingen god fremtidsutvikling for integrering og vil fremme mer hat. Listhaug overser dette.

Gjest

#74 Re:

2016-02-09 14:34

#19: -  

 Bra tett er du. 


Gjest

#75 Re:

2016-02-09 14:36

#26: -  

 Ja du vil vel ha Midtøsten tendenser her naive troll