Sylvi Listhaug må avsettes

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Sylvi Listhaug må avsettes-oppropet.


Gjest

#26

2016-02-09 10:51

Signerer på grunn av at jeg ikke liker retningen vi er i ferd med å ta. Denne saken gjelder dessverre ikke bare Sylvi Listhaug, men et bredt spekter av folk som er enige med henne og hennes partifeller. Ønsker ikke å svartmale alt de står for, men i innvandringsspørsmålet mener jeg dem bommer grovt!
Simen

#27

2016-02-09 10:52

Signerer på grunn av at jeg ikke liker retningen vi er i ferd med å ta. Denne saken gjelder dessverre ikke bare Sylvi Listhaug, men et bredt spekter av folk som er enige med henne og hennes partifeller. Ønsker ikke å svartmale alt de står for, men i innvandringsspørsmålet mener jeg dem bommer grovt!


Gjest

#28

2016-02-09 10:52

Fordi at Sylvi Listhaug gjøre urettferdig og umenneskelig mot asylsøkere

Gjest

#29

2016-02-09 10:55

Fordi jeg er uenig med Listhaugs flyktningepolitikk .

Gjest

#30 Re:

2016-02-09 10:58

#10: Morten -  

 Det er tiden for å legge egoismen til side og strekke ut en hånd. One world,  one people. 


Gjest

#31

2016-02-09 10:59

At Listhaug og FrP kan være så kalde og kyniske er en trussel for menneskeheten! Erna Solberg må nå vise ansvar og finne en egnet inkluderingsminister! Hvis hun ikke finner noen egnede blant "sine egne" kan hun se seg om i kommune-Norge. Der finner hun mange gode inkluderende medmennesker!

Gjest

#32

2016-02-09 11:03

Dette er et viktig signal om at det Norge som nå styres i retning av er et sted jeg ikke vil være bekjent av. SIgnaler fra hele befolkningen er sterk. Samtidig som oppropet opplyser om at regjering og AP ikke kan skjule seg bak Listhaug. Hennes retorikk er skremmende.

Gjest

#33

2016-02-09 11:11

Fordi jeg ønsker å leve i et samfunn hvor medmenneskelighet er et hovedfundament.

Gjest

#34

2016-02-09 11:12

Hun er bare utvisningsminister og bidrar til å skremme opp Norges befolkning.

Gjest

#35

2016-02-09 11:16

Jeg synes Listhaug står for et kaldt og fremmedfiendtlig menneskesyn. Vi skal selvfølgelig skille mellom grunnløse asylsøkere og de som trenger beskyttelse, men vi må møte alle med respekt. Mennesker på flukt fra grusomheter og krig fortjener en helt annen velkomst og vi må fokusere på ressursene som bor i hvert enkelt menneske.

Gjest

#36

2016-02-09 11:40

Hun setter folkegrupper opp mot hverandre, og viser tydelig at hun elsker det og nyter konfliktene det skaper. Hun er farlig.

Gjest

#37

2016-02-09 11:40

Rett å slett for at jeg blir redd av hvordan hun behandler andre mennesker

Gjest

#38

2016-02-09 11:50

Rett og slett fordi hun og likesinnede er i ferd med å dehumanisere landet vårt. Hun raserer de verdiene vårt land land er tuftet på. Da må man reagere.

Gjest

#39

2016-02-09 12:12

Fordi dama mangler enhver befatning med virkeligheten og er fullstendig uspiselig

Gjest

#40

2016-02-09 12:15

Rasist som integreringsminister, nei takk!

Gjest

#41

2016-02-09 12:25

Skrivet var helt i overenstemmelse med mitt syn. Har nærmest følt angst den siste tiden på grunn av vår integreringsminister og hennes uttalelser og væremåte i sin jobb, samt uttalelser fra hennes "supportere" / frp -tilhengere.
Morten

#42 Ser ikke problemet.

2016-02-09 12:25

Hva vil dere gjøre istedenfor? Åpen grense, opphold og tilgang til statskassa for alle som har lyst?


Gjest

#43

2016-02-09 12:26

For at Norge skal fortsette å være et land som bygger på det gode i mennesker, og ikke sprer hat og fremmedfrykt.

Gjest

#44

2016-02-09 12:29

Listhaug er innvandrings-og integreringsminister, men står uten plan for integrering an innvandrere. Hun vil ene og alene finne måter å stanse innvandring. Da mestrer hun hverken kompleks problemløsning eller abstrakt tanke. Istedet snakker og handler hun på basis av frykt og følelser. Hun er ikke skarp nok til å være minister. Min mor sa alltid at om noen ikke er så smarte, men de er snille som dagen er lang, da er det viktigst med det siste. Det er nok sant i mange situasjoner, men ikke i denne. I tillegg er det tydelig at dette "dum men snill" heller ikke er tilfelle mhht Listhaug. 


Gjest

#45

2016-02-09 12:33

Jeg er for et varmt samfunn.

Gjest

#46

2016-02-09 12:34

Hun har en fremferd og et ordbruk ang flyktninger og asylsøkere som ikke er en minister i ei norsk regjering verdig
bob

#47 Re: Re:

2016-02-09 12:34

#30: - Re:  

Det er også på tide å legge drømer til side. One world One people eksisterer ikke så lenge det finnes forskjellige kulturer og menninger om hvordan folk skal leve.
Vi skal van ikke begynne å innføre regler på hva slags klær jenter og damer skal måtte gå i bare fordi folk av en kvinnediskriminerende kultur ikke skal støttes! Slik som blir gjort i flere deler av Europa allerede.
Immigranter skal inntigrerers i våres kultur! Vi skal ikke måtte gå flere ti år tilbake i tid bare fordi en fremmed kultur kommer til landet!


Gjest

#48

2016-02-09 12:36

Fordi Listhaug er en katastrofe.

Gjest

#49

2016-02-09 12:37

Vi kan ikke ha en minister som ikke forfekter menneskeverdet, og som øker fremmedhatet.
bob

#50 Re:

2016-02-09 12:40

#35: -  

 Så klart skal vi hjelpe folk som flykter i nød men ikke når de som vi velkommer begynner kreve tradisjoner, religion og kultur fra sitt gamle hjem som er direkte fientlig mot barn, kvinner, homofile og folk av andre religioner. De skal intigreres i vårt kultur ikke det motsatte!