Vi sier JA til å bevare naturen i Østmarka for kommende generasjoner - Vi sier NEI til en massiv vei i Østmarkas inngrepsfrie hjerte

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...