Minstepensjonistene skal slippe å leve under fattigdomsgrensen!

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...