Bevar Kallumjordet til videre matproduksjon! Nei til omregulering.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...
Facebook