Bevar Kallumjordet til videre matproduksjon! Nei til omregulering.

  • Bevar Kallumjordet til videre matproduksjon! 
  • Nei til omregulering og RASERING av kulturlandskapet!

Litt historikk/ fakta:  

Block Watne, (OBOS) har kjøpt opp jordet og de ønsker å avvikle dagens matproduksjon og benytte arealet til boligbygging. 

  •   Området er blitt kultivert i generasjoner og  består av førsteklasses matjord
  •   De klimatiske forhold for jordbruk er maksimale – det kan, ved dyrking av enkelte grønnsaker, tas ut 2 avlinger pr år
  •  Det er beregnet at man kan høste 500 kg matkorn pr. mål (totalt 25 tonn pr.avling)
  •  Likeledes kan man høste 5 tonn grønnsaker pr mål (250 tonn pr.avling)
  • Jordkvaliteten sammenlignes med høykvalitetsjorda på Gon, Rygge
  •  Å flytte den eksisterende jorda til andre deler av kommunen, anses ikke regningssvarende 

Det er også verdt og nevne at : 

  •  Den utrydningstruede sanglerka (rødlistet) er årlig observert på jordet i hekketiden. 

 

Vær så vennlig å signer dette oppropet innen 09 juni 2020 slik at det kan leveres beslutningstakerne før beslutningen på omregulering gjøres 11.juni 2020
Facebook