Digitalt opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav!

Hvem blir ofret i budsjettforliket?
 
Uten offentlig debatt eller komitébehandling har nå regjeringspartiene og FrP vedtatt å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for å få permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning. MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt. Innvandringspolitikken angår rettighetene til minoritetsbefolkningen, og det er en svært bekymringsfull utvikling at rettigheter med store konsekvenser for likestilling og integrering ofres på denne måten.
 
MiRA-Senteret tar med dette initiativ til et digitalt opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav! Og sier NEI til det skjerpede botidskravet og mot måten slike regelendringer innføres på. 
 
Vi håper at det er stor oppslutning om denne protesten blant alle dere som er opptatt av likestilling, minoriteters rettigheter og demokrati.
 
Vil du vise din støtte til det digitale oppropet og være med oss og si NEI til botidskravet Signer oppropet vårt her, så kan vi sammen vise vår motstand!
 
Du kan følge med på løpende oppdateringer på oppropets Facebook-arrangementet! 
 
 
 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg MiRA-Senteret fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...