Digitalt opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav!

Kommentarer

#2

Jeg sier nei til det skjerpede botidskravet.

Eva Strømsnes (Ankenes, 2020-12-10)

#4

Jeg signerer fordi et økt bokrav skaper med midlertidighet og usikkerhet. Mennesker som er desperate etter å bli gjenforent med familien sin tvinges ut i lavtlønnede yrker, istedenfor å fullføre utdannelse. Et økt botidskrav er integreringshemmede og skaper økte klasseforskjeller. Jeg signerer også fordi Regjeringen hopper bukk over de demokratiske prosessene med god lovforberedelse og høringsrunde. Det kan ikke skje når de menneskelige konsekvensene av endringen er så stor.

Jonathan de Lange (Oslo, 2020-12-10)

#12

5 års botidskrav overser menneskerettigheter og ikke sjeldent setter menneskeliv direkte i fare.
For personer som bor i voldelige forhold er dette særlig utfordrende. Transpersoners liv er også direkte truet med dette forslaget.
Vi har mennesker som har bodd i Norge i flere enn 5 år som plutselig blir slettet av systemet på en umenneskelig vis uten anerkjennelse og respekt! Det vil si at personer som har bodd og jobbet i Norge over mange år, hvor de har betalt skatt og aktivt bidratt til det norske samfunnet risikerer å miste dokumentene sine og mulighet for et verdig liv ! Dette kan vi ikke la skje!

Marijana Jovanovic (Oslo, 2020-12-10)

#22

Fordi jeg bor her i 3 år. Betale taks! Har min egen bedrift å vi trenger respekt fra denne land !

Dragana Lazic (Sandstad , 2020-12-10)

#23

Jeg signere, fordi det påvirker meg som en trans person her i Norge. Jeg har bodd i 7 år her og kan ikke endre juridisk kjønn på bosniske passport jeg har verken i Bosnia eller i Norge . Jeg skulle søke neste år men hvis de øker botidskrav må jeg vente tre år til for å få riktig ID dokumenter. Jeg får mye problemer når jeg reiser, særlig til hjemmelandet mitt. Dette påvirker min psykisk helse i stor grad. Jeg signerer også fordi det påvirker mange andre minoriteter og utsetter dem for ulike typer undertrykelser.

Aleks Jelin-Gosto (Nesoddtangen, 2020-12-10)

#35

Livet er vanskelig nok for disse om ikke KrF-FrP-H og V skal komplisere det enda mer. Fy faan...

Even Hustad (Nesoddtanre , 2020-12-10)

#36

Jeg signerer fordi jeg er imot at botidskravet øker fra 3 til 5 år

Astrid Renland (OSLO, 2020-12-10)

#39

Jeg signerer fordi vi er alle mennesker og forbundet med hverandre. Vi må tenke helhetlig og også se hva dette betyr samfunnsøkonomisk. Det er en fordel for Norge at alle som bor her føler tilhørighet til Norge og kan føle seg trygge, noe som permanent oppholdstillatelse hjelper med.

Mary Høvring (Randaberg, 2020-12-10)

#40

Jeg kjenner flere som rammes hardt av dette. Som lever i utrygghet, med oppholdstillatelse, som stabile skattebetalere, som har vært her lenge, men fremdeles uten papirene som gir de tryggheten på veien videre. Nå kan det ta enda lengre tid. Nok nå.

Cecilie Nordfeldt (Oslo, 2020-12-10)

#45

Jeg signere fordi den er ikke humanitet

Layth Yassin (Sandnes, 2020-12-11)

#51

Regjering kan dra til helvete

Sonia Munoz Llort (Notodden, 2020-12-11)

#58

Jeg og alle flyktninger skal få ikke trygg livet her i Norge på grunn av den loven mot alle flyktninger i verden og vi søker om trygg livet uten stress og mye tenker

Akram mustafa lutfi Jabi (Halden , 2020-12-11)

#60

Jalal shaban

Jalal Shaban (Tønsberg , 2020-12-11)

#63

Jeg signerer fordi jeg ikke er enig med dette

Tawfik Asaad AL (Ås, 2020-12-11)

#71

Mot beslutningen om å forlenge den permanente bostedet med 5 år

Haifaa Mohamad nahri (Asker, 2020-12-11)

#77

Jeg er mot denne avgjørelsen. Jeg anser det som urimelig og urettferdig

Rafat Samih Hamsho (Trondheim, 2020-12-11)

#79

Jeg er ikke enig

Ali Kashmar (Sandefjord , 2020-12-11)

#83

Jeg er ikke enig med å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for å få permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning.

Boushra Majzoub (Tromsø , 2020-12-11)

#88

Jeg segner

Semira Abdu (Finnsnes , 2020-12-11)

#93

Er enig med Mira. Veldig dårlig idé generelt for integreringsprosessen og spesielt dårlig for voldsutsatte kvinner og barn.

Norunn Helen Farstad (Oslo , 2020-12-11)

#99

Mohamad

Mohamad alhamod‬‏ (VÅGÅ, 2020-12-12)

#101

Jeg signerer fordi jeg er mot de tiltakene som vil forlenge permanent oppholdstillatelse.

Mohamad Aljunad (Oslo , 2020-12-12)

#105

Khaled

Khaled Alomar (2910 Aurdal, 2020-12-12)

#110

Det er en forskjell behandling

Mohammad Alzaher (Oslo, 2020-12-12)

#111

Fordi det frustrerer flyktningen mer. Jeg er under forutsetning av språkkravene for at det skal være et insentiv til å ta bostedet etter 3 år, dette presser ham til å lære språket raskere.

Huda Al-naggar (Tromsø, 2020-12-12)

#114

3 år er nok

Ayman Allababidi (Oslo, 2020-12-12)

#119

Dette kravet er inhumant. Det fører til flere traumer og dårligere helse både for de som venter på sine kjære og for de som nektes å slippe inn på familiegjenforening. Hvorfor vil vi at nye landsmenn skal leve i usikkerhet, flyttes fra mottak til mottak når de kommer hit, uten nok legehjelp og uten psykologhjelp og fungerende tolketjeneste, og så i tillegg ikke få vite om de kan bli eller blir kastet ut etter tre år? Hvorfor gjør vi dette,, det er i strid med flyktningekonvensjonen, barnekonvensjonen og menneskerettslovgivningen. Bare barnevernsbarn har det ofte like usikkert og flyttes like mye. Staten driver en politikk med å nedlegge asylmottak for å spare utgifter tross økt behov. NÅ lager de det også vanslekig for de som blir forent med sin familie etter flere års ufrivillig adskillelse. Av krigen og oppgjøret etter den har vi ingenting lært, det er en SKAM! NEI TIL BOTIDSKRAV. NEI også til inntektskrav. Folk som har flyktet kommer ikke her med en arbeidsavtale klar. De kommer ikke her med et boliglån i husbanken klar heller, eller en klar leieavtale. Barn og familier har ikke godt av usikkerheten med å flyttes hit og dit når de fra før har flyktet gjennom flere landområder for å kunne komme i trygghet. De trenger stabilitet og sikkerhet. NEI TIL BOTIDSKRAV, også nei til inntektskrav. Det fører til urettferdighet. Det fører også til at flyktninger som er i jobb og har fått ja til familiegjenforening med kone/mann/barn så brått får nei dersom de plutselig blir permitterte eller arbeidsplassen deres nedlegges. Så blir familier varig splittet og uretten bare fortsetter. Det rammer også flere enn flyktninger og er ren, uforfalsket urettferdighet. Vi ville ikke godtatt denne politikken om det var oss selv. Få denne uretten vekk!

anna helleland (Bergen, 2020-12-13)

#123

Det er urettferdig for mennesker som vil etablerer seg o Norge og slå for til framtida.

Hiam Alchirout (Larvik , 2020-12-14)

#124

Forferdelig angrep på flyktninger og minoritetsbefolkning, særlig kvinner , brudd på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.

Hildur Ferskaug (Oslo, 2020-12-14)

#128

Fordi 5 år det er lenge tid

Ahmed Alshehada (Bergen, 2020-12-14)

#132

Jeg signer, fordi som flyktninger følger jeg urettferdig mot oss.

Samson Solomon Redda (Færder, 2020-12-14)

#136

Jeg er enig ikke å forlenge den midlertidige boligen med fem år. Dette er en urettferdig beslutning

Rania Dib (Tromsø, 2020-12-15)

#140

Jeg signerer fordi jeg synes det er vondt og flaut at politikere i Norge, som selv ikke rammes, kan opptre sånn overfor andre mennesker. Større raushet må til!

Solveig Strandenæs (Stavanger, 2020-12-16)

#153

Det er viktig .

Antonio Domenico Trivilino (Oslo, 2020-12-19)

#159

Det tjener ikke samfunnsutviklingen å skjerpe bostedskravet, vi trenger å redusere begrensningene for at flere skal kunne delta i Norge.

Bodil Kristoffersen (Arendal, 2020-12-20)

#166

3 år er lenge nok å ha sin fremtid i uvisshet. Integrering må gjøres lettere, ikke vanskeligere.

Fabian Bjørnseth (Stavanger , 2020-12-22)

#183

Eg signerar fordi dette er ei viktig sak!

Reidun Petrine Geitvik (Volda , 2020-12-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...