De nyeste oppropene

Sikre kryssende myke trafikanter fra Hauskevågen og over Torvastadvegen

Vi ønsker å oppfordre Statens Vegvesen til å sikre alle myke trafikanter som skal krysse Torvastadvegen fra Hauskevågen. Vi har rundt 22 fastboende barn i alderen 0-16 år som daglig krysser veien med en fartsgrense på 60km/t og ikke minst ligger midt i en krapp og uoversiktlig sving. Tar man besøkende til golfbanen og minigolfen med i betraktning så øker tallet kraftig.  Vi har flere tiltak på tapetet som f. eks minske fartsgrensen, få ordnet et overgangsfelt, laget til en undergang, få sykkel o

Laget: 2019-10-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 186 184

Nei til enda et kutt i stønadsnivået til glutenfritt kosthold

Regjeringen vil kutte i stønaden for fordyret kosthold, igjen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrer-stonadsnivaet-til-glutenfritt-kosthold/id2671741/ Dette oppropet er laget for å markere at nok er nok.  En tankevekker skrevet av Caroline Myrdal: "I Norge har vi et fantastisk system som gjør at om uhellet treffer så får vi medisiner til barna våre gratis. Vi tar det som en selvfølge at det skal være sånn. Det er en av grunnene til at flere enn meg betaler skatt med glede. Det er med på å

Laget: 2019-10-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 9110 9054

Nei til hensynsløs boligfortetning - ja til å bevare kulturhistorie

Bomiljøene i Trondheim presses fra flere kanter, også på Sorgenfri ved Nidarvoll. Grunnet kommunens treghet har utbyggere i området nå fått tillatelse til å bygge i områder som vil være veldig ødeleggende for bomiljøet, før områdene kunne blitt satt som hensynssone kulturmiljø.   Trehusbebyggelsen i området er fra 50- og 70-tallet, byantikvaren var på befaring i 2018 og uttalte at dette er ønskelig å få med i “hensynssone kulturmiljø” i Trondheim Kommunes byplan. Vi kontaktet byplanleggeren med

Laget: 2019-10-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 53 51

FRP ER ET PARTI SOM SPRER BRUNE HOLDNINGER, SIGNER, LIK OG DEL!

FRP ER ET PARTI SOM SPRER BRUNE HOLDNINGER, SIGNER, LIK OG DEL !  FRP er et parti med brune holdninger, og sentrale personer i FRP har gjentatte ganger vist oss det. Dette er også blitt påpekt av Stortingspolitiker Abid Raja. Christian Tybring-Gjedde skrev i 2010 at ”vi tror ikke noe på flerkultur. Vi tror det er en drøm fra Disneyland. Rotløshet satt i system. Idioti på lang sikt, og vi tror det kan komme til å rive landet vårt i filler”,(https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/kaxkv/Drom

Laget: 2019-10-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 99 96

Fiberutbygging Istad

Vi som skriver under denne kampanjen melder vår interesse for å få tilknyttet oss fiberbredånd og har intensjon om å knytte oss til dette når tilbudet kommer. 

Laget: 2019-10-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 54 53

Vi som vil ha potetbua tilbake på brygga

Vi som mener att det er en positiv ting att potetbua for stå der den har stått, og er dypt uenig i att Ibrahim har skyld i urinering, støy, slåssing og forsøpling.  La oss med dette vise att vi gir vår støtte til Ibrahim og ønsker han tilbake på plass i helgene, tross klager fra enkelte beboere.  Det er rett og slett bare trist for byen, og for de som faktisk prøver å skape ett uteliv her i byen, potetbua går hårfint under dette. 

Laget: 2019-10-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 7

Få Lucas hjem/Get Lucas Home.

Idag er Lucas 14 år. Men mamma Kristel Aadahl har ikke sett sønnen sin siden han var seks. For da hun skulle hente Lucas på skolen en desemberdag i 2011, var han forsvunnet med faren sin. Ifølge politiet peker alle spor mot at Kristels ekssamboer har tatt med seg deres felles sønn til Libya, farens opprinnelige hjemsted. I dag ønsker faren å komme hjem frivillig med sønnen deres, og har derfor tatt kontakt med politiet i Nordland.  Translate to English: Today Lucas is 14 years old. But mum Krist

Laget: 2019-10-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 418 409

Underskriftskampanje for å kreve forhandlinger om lønnsavtale for utøvere i DKS.

Underskriftskampanje for å kreve forhandlinger om lønnsavtale for utøvere i DKS. OppsummeringUtøvere krever at Fylkeskommunene og KS svarer på kravet fra CREO, om en lønnsavtale, og møter dem til reelle forhandlinger. Med et reelt ønske om å inngå en avtale om lønns- og arbeidsforhold i DKS (Den Kulturelle Skolesekken)   English summaryThe performers demand that the County Council and KS respond to CREO's demand for a wage agreement and meet them for negotiations. With a genuine wish to come to

Laget: 2019-10-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1386 1365

La de mest sårbare barna få beholde barnetrygda!

Et av de viktigste tiltakene mot økende barnefattigdom er barnetrygd. Selv om barnetrygden påstås å være en universell ordning, er det sånn at vår kommune velger å trekke barnetrygden fra når de beregner utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Det gjør at de aller fattigste barnefamiliene i realiteten blir fratatt barnetrygden. Dette kan vi ikke akseptere. I forrige periode ba vi kommunestyret gå med på å slutte med denne dypt urettferdige praksisen, men ble stemt ned. Derfor trenger vi din hjelp t

Laget: 2019-09-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 101 100

Også SLAGRAMMEDE fortjenter støtte fra Oslo kommune!

Av nesten 114 millioner kroner under "Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet" innstiller byrådet på at det bare skal gis 25 000 kroner til ett tiltak for slagrammede, som utgjør 0,022 prosent av pengene til dette formålet. Samtidig setter byrådet av nesten like mye – 23 000 kroner – til å behandle klager som vil komme. Mens blant andre LHL Hjerneslag Oslo ikke vil motta én krone i 2020, vil andre små og store tiltak fra kjente og mindre kjente organisasjo

Laget: 2019-09-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 33 33

La kreftpasienter få muligheten til å prøve CAR-T behandling!

Enkelt forklart er CAR-T en form for immunterapi der man henter ut noe av pasientens egne immunceller via en blodprøve og styrker T-cellene i laboratorium for å deretter plassere dem tilbake i pasienten, slik at de kan bekjempe kreft.  Denne behandlingen er i Norge godkjent for barn med leukemi.  Beslutningsforum har akkurat vedtatt at pasienter med lymfom ikke skal få denne behandlingen, fordi det blir for dyrt. De argumenterer med høy gjennomsnittsalder blant pasientene og at det ikke er nok f

Laget: 2019-09-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3087 3024Facebook