De nyeste oppropene

Krav om mer planleggingstid i kunst og håndverk-faget!

Kunst og håndverk er (sammen med kroppsøving) det faget som er "minst verdt" i ungdomsskolen. Det er hårreisende å tenke at de som har laget denne arbeidstidsavtalen mener det er mindre krevende å undervise i kunst og håndverk enn i for eksempel krle og andre fag. Bli med på å påvirke de som styrer og steller. Ta det opp i fagforeningen der du jobber. Be dem fremme det som en sak. Vis at du bryr deg om å skape kvalitet i faget!

Laget: 2020-08-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 133 133

Endre åpningstidene tilbake i Hammerfest kommune

Hammerfest kommune har funnet ut at det er bedre å gi foreldrene ny arbeidstid enn å ansette flere i barnehagene.(Bedre personaldekning med ensartede åpningstider mellom avdelingene) Med åpningstider fra 07-16 passer det hverken for 07-15 arbeiderne eller 08-16 arbeiderne. Antall barnehagebarn i kommunen har gått ned, og om de ikke snur denne arrogante avgjørelsen tipper jeg det vil bli enda færre!  La oss vise hvor mange vi er som er i mot dette hastige innfallet fra kommunen! 

Laget: 2020-08-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 233 229

Nei til industri i Hetlandskogen i Bjerkreim kommune!

Bjerkreim kommune vil gi private aktører tillatelse til utbygging av et større industriområde i Hetlandskogen i Bjerkreim i Rogaland. Realisering av prosjektet betyr en rasering av et idyllisk turområde, samt ubotelig og irreversibel skade på natur og dyreliv. Skogen er hjemsted for en lang rekke dyre- og fuglearter, blant annet er det observert (og dokumentert) rødlistet og sterkt utrydningstruet hubro i skogen. I prosessen rundt prosjektet er det ikke foretatt tilstrekkelige undersøkelser om k

Laget: 2020-08-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 305 305

På Mostranda er alle velkommen!

Ett opprop for de som synes Mostranda camping er blitt flott og ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene i oppropet «Mostranda for alle» og det ensidige mediefokuset. Dette oppropet er laget som motsvar til oppropet «Mostranda for alle». Oppropet er laget for de som er lei av at enkelte personer kommer med overdrivelser og uriktige påstander om Mostranda camping, og gjentatte ganger snakker på vegne av «alle». De får ikke snakke på vegne av oss!         Vi kjenner oss ikke igjen i påstander om at

Laget: 2020-08-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 300 296

At Andrine skal HOSTE i helgen

Det er veldig viktig at Andrine hoster i helgen så støtt oss med å signere så dette kan bli mulig

Laget: 2020-08-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 6

Hvor er media i vindkraft saken?

Vindkraft har i løpet av få år fått okkupere unike og sårbare områder av norsk natur, uten at folk flest har vært klar over det. Engasjementet er nå stort, og vi opplever at media generelt og spesielt dagspressen har feilet i en kritisk vinkling og ikke minst folkeopplysning når det gjelder vindkraft og rasering av norsk villmark og dyreliv. Vi vil vite hva som skjer med landet vårt! Hvor store er områdene og hvor ligger de, hvem eier hva. Presenter foto og fakta om dyreliv og naturmangfoldet i

Laget: 2020-08-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 984 977

Boikott Kavli-produkter etter dyremishandling

Boikott Kavli-produkter fra norske matbutikker! Unngå å støtte dyremishandling! Vi krever at Kavli må ta ansvar og ikke fortsetter å selge produktene sine i alle dagligvareforretninger som ingenting har skjedd:   I Storbritannia ble det forrige helg sluppet flere opptak som viser grov dyremishandling ved en geitegård i Yorkshire. Den aktuelle gården leverer melk til det britiske meieriselskapet St. Helens Farm. Dette selskapet er eid av det norske Kavlikonsernet. De er i tillegg minoritetseier i

Laget: 2020-08-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8

Fjern forbudet mot bading på Grilstad Marina

  Nylig har stigene på Grilstad Marina blitt stengt. Grilstad Marina har  i mange år vært en av de mest populære badestranden i Trondheim. Det var en brygge man kunne hoppe fra, en bru og mange stiger man kunne klatre opp for å komme seg opp av vannet. I tillegg var det en gressplen like ved badeplassen. Man kan si at det var perfekt. Grilstad var høydepunktet i sommeren til ungdommen i Trondheim. Men nå har eierne av Grilstad Marina bestemt seg for å stenge HELE plassen. Jeg og mange flere syne

Laget: 2020-07-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 32 32

Ja til rundkjøring på FV33 på Dokka i krysset mot jevnakervegen

Flere alvorlige oppbremsninger og akutte bråstopp, og neste n frontulykker hver dag, samt støttfanger til støttfanger daglig...... 70km i timen er ikke lav fart til å renke et vogntog, buss, bobil osv...må noen dø først???   min Onkel ble påkjørt nå i går!!! hvem er neste til å bli drept?? En familie med småbarn må til før Ordfører og statensvegvesen bryr seg om innbyggerne sine i Dokka!!!   feil konstruksjon har dette vøri i alle år!!!

Laget: 2020-07-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 67 67

Kjære helsevesen, test oss for mykoplasma

Mykoplasma. En av de nyere kjønnssykdommene. Det er enda ikke kartlagt hvor utbredt, smittsom eller farlig den er. Enkelte eksperter mener skaden er lik den man påføres ved klamydia. Andre eksperter deler ikke samme syn. Testen er imidlertid enkel og burde derfor inngå blant de testene som gjøres når man oppsøker fastlege eller klinikk grunnet frykt for seksuelt overførbare infeksjonssykdommer. At eksperter er uenige burde absolutt ikke rettferdiggjøre at mennesker lever uvitende med denne kjønn

Laget: 2020-07-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8Facebook