SigneringerOpprop navnLaget
40 Forebyggig, ikke brannslukking!
Jeg skal til ordføreren i Kongsberg på mandag for å snakke om psykisk helse og hvordan vi unge blir møtt av et utfordrene system. Det drives kun med brannslukking og ikke forebygging. Vi må være så langt nede at vi ikke er i stand til å ta vare på oss selv. Er man suicidal, i psykose eller en fare for selg selv og andre, kun da kan vi få hjelp. Dette mener jeg er feil! I mange tilfelle ville en sa...
2019-03-22
180 La oss få den gamle BT-quizen tilbake!
BT har endret hele sitt quiz-format, og gått fra 20 generelle spørsmål til to kategorier med 7 spørsmål i hver kategori. For å sitere BT-leserinnlegg om temaet: «Never change a winning team!». Kjære quizmaster, la oss få det gamle formatet tilbake!...
2019-03-22
14 Stopp byspredning til Østerdalsporten
Den nye byplanen til Elverum innebærer en byspredning til Østerdalsporten, dvs å bygge butikker i dette området. I kontrast til den grønne og miljøvennlige byggingen av Ydalir kommer denne byspredningen til å oppfordre bilisme og mer shopping/forbruk enn nødvendig, noe som er svært dobbeltmoralsk og forhindrer framgangen til Elverum som en grønn by. Byplanen er aktuell NÅ, og hvis vi ikke handler...
2019-03-22
63 Opprop for Fullstendig gransking av norsk barnevern og institusjoner
Opprop for fullstendig gransking av barnevernets propaganda og brudd på menneskerettingheter. ...
2019-03-21
18 Nei til store bofellesskap og boform for funksjonshemmede i Vestvågøy kommune
Om du ikke har erfaring som bruker eller fra tjenesten kan du mene noe om problematikken. En dag kan det være din eller noen du er glad i sin fremtid. Du kan mene noe om hvordan din kommune skal forme ut sine tjenester. Jeg vet at i disse dager er dette et meget dagsaktuelt tema om hvordan kommunen vår skal forme boenhetene for funksjonshemmede. Takk for din deltagelse :)  NEI til store bofellessk...
2019-03-21
3 231 Nok er nok! Kutt statsstøtten til Human Rights Service (HRS)!
Den norske staten finansierer en egen blogg (HRS) dedikert til islamfiendtlighet og konspirasjonsteorier om muslimer i kombinasjon med fødselsrate-retorikk om «etnisk norske», og som bortforklarer høyreekstrem terrorisme som «sivilisasjonenes sammenstøt». Skattepengene våre brukes til å aktivt styrke den høyreekstreme nettkulturen som ekstremisme-forskere og sikkerhetsmyndigheter ellers er bekymre...
2019-03-20
608 Opprop til støtte for kronikere og smertepasienter
OPPROP FOR KRONIKERE OG SMERTEPASIENTER Oppropet har grobunn i smertegruppen Kroniske lidelser/smerter Norge på Facebook. Vi opplever at stadig flere medlemmer i gruppen vår forteller tragiske historier i møte med helse og velferdsnorge. Det er stort fokus på å få ned bruk av opiater. Mange smertepasienter har, etter å ha forsøkt et uttall andre medisiner, blitt satt på dette av legene sine fordi...
2019-03-20
14 Bevar busstilbudet i Fyllingsdalen
Vi som underskriver dette oppropet er bekymret for at bussforbindelsen fra Fyllingsdalen via Oasen til sentrum, vil bli svekket når bybanen kommer til bydelen vår.  Vi vil bevare busstilbudet vårt minst på dagens nivå!   Underskriftene sendes Skyss ved direktør Målfrid Vik Sønstabø.  ...
2019-03-19
85 BEVAR TREHUSBYEN TRONDHEIM - Nei til boligblokker på Saxenborg!
I VÅR skal Formannskapet i Trondheim, som bygningsråd, anbefale en privat reguleringsplan om blokkbebyggelse i 5-6 etasjer der Bjarne Wist ligger i dag. En vegg av fremmede former og materialer vil overta som den dominerende fasaden i vårt trehusmiljø.  DEN NYE REGULERINGSPLANEN vil åpne for ytterligere nedbygging i framtida. Nabolaget Saxenborg er ikke avvisende til ny utnyttelse av Bjarne Wist-t...
2019-03-19
132 Redd Ungdomssamfundet
Jeg lager denne underskriftkampanjen fordi jeg mener det er feil at kommunen velger bort ungdommen ved å avslå søknaden om drifttilskudd til Ungdomssamfundet. Klubben er den mest brukte ungdomsklubben i Halden. ...
2019-03-19
Facebook