Mest populære underskriftskampanjer i 2017 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til utnyttelse av Naturperlen Svartisen, for kommersiell isbit produksjon!

TAKK FOR AT DU HJELPER med å signere og dele videre denne underskriftskampanjen, og benytter denne muligheten TIL Å STOPPE planlagt MILJØKRIMINALITET NÅ! ❤️ -De har prøvd seg en gang før, da stoppet vi dem. Nå prøver de seg igjen! Denne gang med hjelp av større og råere kapitalistiske interesser... Geir Olsen, Via Svaice A/S og Rambøll A/S planlegger, og har søkt om konsesjon til å ta ut is med helikopter midt i hjertet av de vakreste og mest verdifulle natur områdene i Nordland. Området er loka

Laget: 2017-12-26 Statistikk

Ny datasal til LANDSAM-studentene

For kort tid siden ble vi oppmerksom på at datalab U325 ikke lenger er øremerket for Landsam-studentene, og at nødvendige programvarer, som Adobe-pakken og AutoDesk, er blitt fjernet fra dataene. Dette har ført til stor frustrasjon, ikke bare fordi programvaren er fjernet, men også fordi studentene ikke er blitt inkludert i denne prosessen. Vi i Terra Forma og Jordskiftelaget krever en midlertidig datasal med den programvaren vi trenger. Hvis du er enig håper vi at du vil støtte oss og skrive un

Laget: 2017-10-18 Statistikk

Vi vil ha et åpent Samfund i Halden!

Samfundet i Halden står på randen til å bli leiligheter, og dermed forsvinner muligheten for en svært viktig kulturbastion i byen.  Nå trenger vi DIN støtte i det videre arbeidet opp mot kommunen. Skriv under på oppropet og vis din støtte! - og ikke minst; SPRE ORDET!

Laget: 2017-02-03 Statistikk

Gi regissør Mohamed Jabaly arbeids- og oppholdstillatelse

Den norske filmindustrien trenger internasjonale regissører som Mohamed Jabaly   Vi støtter regissør Mohamed Jabaly fra Gaza og produsentene av AMBULANSE (produsent John Arvid Berger med utøvende produsenter Herman Greuel, Kristian Mosvold og Christine Cynn) ved å be Norges Utlendingsdirektorat (UDI) om å gi Mohamed Jabaly arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Mohamed er tilbudt jobb hos Jabfilm i Tromsø, Norge, men UDI og og Utlendingsnemda (UNE) har gitt avlsag på hans søknad om arbeids- og

Laget: 2016-12-20 Statistikk

Ungdomsklubb i Volda

For dei som ønskjer at det skal satsast på ein ordentleg klubb for ungdom i Volda! Ungdommen i Volda er lei av å bli nedprioritert og plassert ein plass dei sjølv ikkje vil vere. Vi vil ha ein klubb som er VÅR. Vi vil ha moglegheita til å kunne gjere dei tinga vi likar - kva tid vil, og ha dei arrangementa vi sjølv ønskjer. Viss ein vil ha engasjement frå ungdom må ein gje dei rom til å handle! Sjå handlekrafta og engasjementet vekse fram, sjå kva vi kan - gje oss sjansen!

Laget: 2017-08-23 Statistikk

Lavere fart på Skjetten

Vi som bor i rekkehusbebyggelsene i Skjettenbyen; Landskronaveien, Karisveien, Nordbyveien, Tårnbyveien og Glostrupveien, er lei av råkjøring i stikkveiene og ønsker fartsreduserende tiltak i stikkveiene NÅ!

Laget: 2017-02-04 Statistikk

Stopp kommersialisering av barnehagene i Bergen

Opprop til byrådet i Bergen – stopp kommersialisering av barnehagene!  Flere norske byer har den siste tiden satt foten ned for velferdsprofitører i barnehagesektoren. Tromsø, Bodø, Oslo og Trondheim har sagt nei til nye kommersielle barnehager. Byrådet i Bergen skriver i plattformen sin at foreldrebetaling og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, men har så langt gjort lite for å sikre at dette skjer. 70 % av barnehagene i Bergen eies av private, og en økende andel av disse eies av s

Laget: 2017-03-21 Statistikk

Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen

Øksnesmarka mellom Årås og Øksnes er det største urørte naturområdet i Austrheim, med ein flik av INON (offentleg kategori for inngrepsfritt naturområde). Området er naken lynghei som grensar ut mot Åråsvågen og leiar ut mot Øyane, sjølve indrefileten i det austrheimske naturlandskapet. Marka er rekreasjonsområde for bustadfelta rundt med eit nett av turstiar og fiskevatn og har betydelege naturverdiar. Likevel ligg dette området inne som næringsområde i gjeldande kommuneplan, men er ikkje re

Laget: 2014-06-06 Statistikk

Ja til aktiv forvaltning av marine ressurser i Tvedestrand.

  Det er stor allmenn interesse for å bevare en levende og produktiv kyst på Sørlandet. Men kravene til hvordan kysten skal forvaltes er i endring. I dag er det ønskelig å ha en forvaltning som ikke bare gjennomfører passive tiltak - for eksempel ved å hindre utbygging i sårbare områder - men som også aktivt forvalter de marine verdiene. En stadig økende bevissthet om økosystembasert forvaltning gjenspeiles også i kystsoneforvaltningen. I Tvedestrand satses det nettopp på en helhetlig, solid, o

Laget: 2017-02-22 Statistikk

Jeg har en drøm!

Krav: Regelverket må endres slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud i tilfeller der hensyn til familien, særlig barn, tilsier dette. Begrunnelse: I dag er utvisning og innreiseforbud den eneste mulige reaksjonsformen overfor utlendinger som har brutt utlendingsloven. Dette er en alvorlig reaksjon som oppfattes som en hard straff, og som ofte rammer uskyldige tredjeparter, som barn og andre familiemedlemmer. Andre eur

Laget: 2016-10-18 Statistikk