Kampen om Rønvikjordene - haster!

Vær med å vise din stemme for varig vern av Rønvikjordene til matproduksjon. Det er egoistisk og sneversynt å la kommende generasjoner stå uten mulighet å dyrke maten lokalt. Det er ingen selvfølge at andre kanter av verden skal fø på oss i evigheter.

I forbindelse med Bodø kommunes høring, kommuneplanens arealdel. http://bodo.kommune.no/horing-kpa-2018-2030/horing-og-offentlig-ettersyn-av-kommuneplanens-arealdel-2018-2030-article69783-11089.html

Ifølgje den norske jordlova skal dyrkbar jord ikkje nyttast til andre føremål enn jordbruk. Til tross for dette er dagens offentlige eier pådriver for å bygge ned en stor del av Rønvikjordene.

Høringsfristen er 12 janaur 2018.  NÅ 14 JUNI 201826178472_10154826530066292_933409280_o.jpg26142285_10154826530061292_977080388_o.jpg

I denne fremkommer det at flere hundre dekar skal ut av matproduksjon og bygges ned. 

Om du ikke velger å sende egen kommentar til høringen kan du signere her, og vi vil viderebringe hele listen til Bodø kommune innen høringsfristen. 


Rønvikjordenes venner.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook