Kampen om Rønvikjordene - haster!

Vær med å vise din stemme for varig vern av Rønvikjordene til matproduksjon. Det er egoistisk og sneversynt å la kommende generasjoner stå uten mulighet å dyrke maten lokalt. Det er ingen selvfølge at andre kanter av verden skal fø på oss i evigheter.

I forbindelse med Bodø kommunes høring, kommuneplanens arealdel. http://bodo.kommune.no/horing-kpa-2018-2030/horing-og-offentlig-ettersyn-av-kommuneplanens-arealdel-2018-2030-article69783-11089.html

Ifølgje den norske jordlova skal dyrkbar jord ikkje nyttast til andre føremål enn jordbruk. Til tross for dette er dagens offentlige eier pådriver for å bygge ned en stor del av Rønvikjordene.

Høringsfristen er 12.januar 2018. 26178472_10154826530066292_933409280_o.jpg26142285_10154826530061292_977080388_o.jpg

I denne fremkommer det at flere hundre dekar skal ut av matproduksjon og bygges ned. 

Om du ikke velger å sende egen kommentar til høringen kan du signere her, og vi vil viderebringe hele listen til Bodø kommune innen høringsfristen. 


Rønvikjordenes venner.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. Vennligst sjekk innboksen din (og søppelpostkassen).
Facebook