Bevar Fløen Parsellhage

Fløen Parsellag skal graves opp i forbindelse med undersøkelser knyttet til Bybanens trasé til Haukeland. Vi risikerer nå at parsellhage raserer for godt. I over 100 år har området blitt brukt som kjøkkenhage, skolehage og og nå til slutt parsellhage. Fløen Parsellhage er til glede ikke bare for de omtrent 80 menneskene som leier parsell, men også venner og familie, barnefamilier som bor i nærområdet, mennesker som daglig passerer Parsellhagen på vei til jobb eller studier. I en tid hvor mennesket lengter etter ro, mening, kontakt med naturen og kontakt med hverandre, en tid med fokus på grønne lunger i byen, urban dyrking og møteplasser for mennesker på tvers av generasjoner, yrker og bakgrunn, om å tilrettelegge for at myke trafikanter skal komme seg raskt og trygt til og fra sentrum, oppleves det fullstendig urimelig å fortsette arbeidet med graving i Fløen. Hjelp oss å stoppe planene om graving og rasering!