Bevar Fløen Parsellhage

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Bevar Fløen Parsellhage-oppropet.


Gjest

#1

2016-10-22 19:40

(1) Bybanen til Fyllingsdalen bør følge den trasé som er minst mulig ødeleggende for etablert bebyggelse og virksomhet, og som krever minst mulig utfylling av Storelungeren. Bevaring av vannspeil og natur må være overordnet.

(2) Parsellhagen i Fløen er en bynær oase som betyr mye også for andre enn brukerne. Vi trenger fler skjermede parsellhager og kolonihager nær bysentrum, og denne som vi har må ikke ofres.

Gjest

#2

2016-10-22 19:44

Fordi å rasere en over hundre år gammel hage av dette slaget er å ødelegge kulturlandskap, nær-sentrumsmiljø og et bynært familirområde av de sjeldne. Mange års møysommelig arbeid utført av idealister og naturelskere er respektløst ødelagt, på en tid av året hvor plantene er sårbare og dagene korte.

Gjest

#3

2016-10-22 19:59

Hele Bybanen er et kostnads-sluk uten sidestykke som verken kommunen eller fylket har råd til. Det er et svært lite fleksibelt system som ikke tilfredsstiller Bergen sine fremtidige transportbehov.

Gjest

#4

2016-10-22 21:05

Viktig å bevare parsellhagene. Stor betydning for beboerne, miljøet, hele byen.

Gjest

#5

2016-10-22 21:41

Fordi noen ting er viktig å bevare!!!

Gjest

#6 Re:

2016-10-22 21:45

#5: -  

 Hvorfor?


Gjest

#7

2016-10-22 22:25

Jeg ønsker at barnebarna mine skal få beholde denne muligheten til kontakt med naturen selv om de bor i en by. Dette er verdier for livet og en fantastisk trivselsfaktor. Min sønn og familien bor i Fløenbakken og har en parsell. De har fått nummer to

Gjest

#8

2016-10-22 22:31

Bevare Fløen parsellen og Fløen i sin helhet.

Gjest

#9

2016-10-22 22:50

Det er viktig med "grønne lunger" i byen, og det er stor interesse for å dyrke noe selv.

Gjest

#10

2016-10-22 23:01

Dette er en viktig sak for beboerne, barn og voksne, i Fløen og deres bo- og oppvekstmiljø, lekeområde, skolevei, sosiale relasjoner og rekreasjon. Å bevare Fløen parselllag er viktig for Bergen, en oase for rekreasjon og frisk luft midt i Bergen, for alle som daglig ferdes gjennom området til og fra jobb, mellom sentrum og hjemmene sine - og alle fra hele Bergen som er heldig å ha en egen parsell. Grundig saksbehandling og demokratiske prosesser bør være en forutsetning før vedtak.


Gjest

#11

2016-10-23 00:40

Jeg hadde parsell som 12åring

Gjest

#12

2016-10-23 03:08

Fordi dette var mitt første møte med noen form for hage.... og samtlige som har vært heldig og få bruke dette, har kost seg

Gjest

#13

2016-10-23 06:54

Bevaring av grønne lunger må prioriteres i en by som vokser.

Gjest

#14

2016-10-23 09:31

Har selv bodd i Fløen
Liv A

#15

2016-10-23 10:16

(1) Bybanen til Fyllingsdalen bør følge den trasé som er minst mulig ødeleggende for etablert bebyggelse og virksomhet, og som krever minst mulig utfylling av Storelungeren. Bevaring av vannspeil og natur må være overordnet.

(2) Parsellhagen i Fløen er en bynær oase som betyr mye også for andre enn brukerne. Vi trenger fler skjermede parsellhager og kolonihager nær bysentrum, og denne som vi har må ikke ofres.


Gjest

#16

2016-10-23 10:46

Fløen har alltid vært et område i byen vår med stor sjarm -nettopp på grunn av parsellhagene. Jeg har selv dyrket grønnsaker der i barneskolen da det var skolehage. Det er en katastrofe hvis de ødelegger dette!

Gjest

#17

2016-10-23 10:52

Her dyrket min bestefar poteter under andre verdenskrig

Gjest

#18

2016-10-23 11:08

De få grønne lungene som er igjen i byen må bevares, dette betyr mye for byens befolkning og ikke bare de som bor umiddelbart i nærheten av de områdene det er snakk om.

Gjest

#19

2016-10-23 11:45

Parsellhager og grøntområder er av stor verdi, langt utover det de representerer som mattilskudd. Det er bolig for en rekke insekter og mikroliv som bidrar til vår overlevelsesevne.

Gjest

#20

2016-10-23 12:46

Jeg har selv en parsel der, og er ellers helt enig i teksten i oppropet. Det er også mange barn som bor i området rundt parsellhagene, som leker i området der. De mister også sitt uteområde i naturen.
Vibeke Koehler

#21 I strid med byrådets politiske platform og satsningsområdet urbant landbruk

2016-10-23 13:37

I den politiske plattformen for dette byrådet slås det fast at "Bergen trenger flere såkalte «blågrønne strukturer»: parker, elver, vann, badeplasser og friluftsområder som er tilrettelagt for flest mulig bergensere. Byen vår har for få koloni- og parsellhager sammenlignet med andre byer." Jeg er for Bybanen. Men kan ikke tro at alle steiner er snudd i dette prosessen. Byrådet; dere må prøve hardere akkurat her. Dette er den største og desidert - best velfungerende og eldste parsellhagen i Bergen. 


Gjest

#22

2016-10-23 14:59

Bilister trenger parkeringsplasser, og det gjør vanlige mennesker også. Selv om offentlig transport er ment for å være til gode for myke trafikanter, bør ikke det gå ut over pausearealene i samfunnet. I det siste har Bergen blitt mindre flink til å ta vare på nærkulturen i byen.

Gjest

#23

2016-10-23 17:16

Norge må blir grønnere....er naturens ressurser me lever av! 

 

Trude Sletteland

#24 Fremtiden trenger Fløen

2016-10-23 20:01

Fløen er en av veldig få bynære steder hvor det er mulig å gå trafikkfritt til byen. Her bor barnefamilier, fordi det er landlig og rolig og bynært, og det er disse barna som lærer at byen har mye annet å by på enn shopping og drikking. Disse barna er viktige for at Bergen skal bli et vitalt sentrum for hele familien. Det er ikke Bergen nå, men det er ønskelig. Ikke ødelegg dette unike miljøet! Ikke ta bort dette unikt barnevennlige sentrumsnære miljøet! Ikke raser denne unike muligheten for rekreasjon og kontakt med jorden. 


Gjest

#25

2016-10-23 21:38

Parsellhage er veldig viktig i en by, og det er positivt at mange unge ser verdien i å dyrke.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...