Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til konkurranseutsetting og salg av barnehagene våre!

Oslo kommune kutter nå drastisk i oppveksttilbudet til barn og ungdom, og har vært i en prosess med konkurranseutsetting av syv barnehager. Fem av disse ligger i bydelene Alna og Søndre Nordstrand, bydeler med særlige utfordringer. Dette i følge Osloby.no fordi disse barnehagene "er dyre i drift". Her skal det spares penger, og den vedtatte bemanningsnormen i kommunen skal ikke gjelde. "Bydel Alnas barnehager har en stor utfordring i det mangfoldet som preger barne-, personal- og foreldregruppa.

Laget: 2013-12-12 Statistikk

Nei til blokker på Rønningen Folkehøyskole og trafikk kaos

Til alle beboere i Myrerskogen. Opprop: Stopp utbyggingen på Rønningen Bebyggelse: Nok en gang er det sendt ut et Planforslag for Rønningen Folkehøgskole. På oppfordring fra Byutviklingskomiteen, som ønsker en forhøyet utnyttelsesgrad, har Arcasa Arkitekter og Plan og bygningsetaten utarbeidet et nytt forslag som innebærer blokker på 5/6 etasjer (5 etasjer pluss heishus på toppen, altså 6 etasjer). Dette er langt utover det som vanligvis tillates i småhusområder.   Denne type bebyggelse / u

Laget: 2014-06-12 Statistikk

JA til en universelt utformet kollektivtransport!

Vi i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo krever en universelt utformet kollektivtransport. Dette hjelper ikke bare oss med nedsatt funksjonsevne, som da vil få mulighten til å delta på flere samfunnsarenaer på lik linje med andre. Det gjør også at flere vil ha muligheten til å bidra i den kanskje største utfordringen vi står overfor globalt i verden idag: miljøet vårt! Ja til at alle skal ha mulighet til å både delta og bidra i samfunnet!

Laget: 2014-10-27 Statistikk

Nei til asylmottak på Grønnåsen

Erling Skipnes AS og Bodø mottakssenter planlegger etablering av asylmottak for 8- 12 menn i huset hvor Bodø dagsenter tidligere holdt til på Grønnåsen i Bodø. Lurer du på noe mer så finner du oss på Facebook "Nei til asylmottak på Grønnåsen".    

Laget: 2014-10-17 Statistikk

Vi som vil BEHOLDE BASISTRENING i U-skolen i Lillehammmer

Våren 2014 strøk Lillehammer kommune støtten til basistrening ved de tre ungdomsskolene i kommunen. Tilbudet koster kr 300.000,- per år, og er ikke et lovpålagt tilbud for kommunen, men likevel et innarbeidet og suksessfylt prosjekt. Basistrening har eksistert i åtte år i Lillehammer. FAU ved ungdomsskolene i Lillehammer mener at et slikt tilbud ikke kan strykes. Dette er et kostnadseffektivt tiltak som gir ungdommer i ungdomsskolen et svært viktig aktivitetstilbud. Ut av få midler gis det tilbu

Laget: 2014-06-14 Statistikk

Nei til sammenslåing av ungdomskolene i Fræna

Dette oppropet er laget av Aksjonskomiteen mot nedleggelse av ungdomskolene i Ytre Fræna.Aksjonskomitéen er opptatt av at ungdomskoletrinnene i Bud og Hustad ikke skal flyttes til Fræna Unngdomskole.Det presiseres at vi er i mot sammenslåing på bakgrunn av konsekvensene for elever, samfunnsmessige og økonomiske forhold. Så lenge det eneste argumentet for å flytte er syltynne økonomiske argumenter og de massive negative konsekvensene veier tungt på vektskålen, så kjemper vi i mot.Vi mener at alle

Laget: 2014-11-06 Statistikk

Nei til kutt av skolebusstilbudet

Skolebusstilbud for 2. til 10. klassinger fra Muruvik til Hommelvik må opprettholdes. Samme gjelder for ungdomsskoleelever fra Sveberg til Hommelvik, og elever ved Nedre Grønberg.

Laget: 2014-05-08 Statistikk

BEVAR FURUMOEN SYKEHJEM I SKJERSTAD!

Furumoen sykehjem er den største arbeidsplassen i tidligere Skjerstad kommune. Omgjør politikerne dette til bokollektiv går mange arbeidsplasser tapt i bygda. Det vil ha stor betydning for bygda og selvsagt også for de som har sitt arbeid her. Furumoen er at av de beste sykehjemmene i Bodø kommune og det vil koste penger å bygge sykehjemmet om til bokollektiv! Og hva med sykehjemsbeboerne og deres familier og nærhet til sykehjemmet? Skal gamle og syke som i framtida har behov for sykehjemsplass

Laget: 2014-04-25 Statistikk

Si NEI til nedleggelse av Hønefoss skole

I forhold til nedleggelse av Hønefoss skole er det flere tema som fortsatt er uavklart og lite belyst, dette reagerer vi på og ønsker å protestere på vedtaket om nedleggelse.   Støtt oss ved å signere vår underskriftskampanje!   1. Skolen er vedtatt nedlagt til tross for at det ikke er utarbeidet en plan for skolevei og økt trafikk i et allerede tungt belastet veinett. 2. Det er ikke blitt vist til noen ordentlige utredninger i forhold til hva de økonomiske besparelsene vil være av å legge ned

Laget: 2014-11-10 Statistikk

Vern Regndalen

Stå saman om å redde Regndalen frå kraftutbygging! Ver med på dette oppropet, vi er mange som er glade i den ville Sunnmørsnaturen vår (For English language look further down the page) Regndalen er eit av dei siste uberørte områda på Rånahalvøya i Sunnmørsalpane. Ikkje berre er Regndalen uberørt, men den er også eit fantastisk skue. Omkransa av ville, forrevne tindar, delvis dekt av den flotte Regndalsbreen, ligg denne hengedalen som har fått namnet sitt Regndalen. På omlag 420 meters høgde fly

Laget: 2014-06-07 Statistikk

Barn på flukt i Norge. Stopp dette nå!

Til helse-og omsorgsminister Bent Høie, barne-likestillingsminister og inkluderingsminister Solveig Horne, beredskapsminister Anders Anundsen. Vi krever større rettsikkerhet og støtte til de som blir utsatt for vold og trusler i nære relasjoner. Hvorfor er det slik at de som opplever dette ikke får den sikkerheten de har krav på? Hvorfor er det vi som blir utsatt for dette som må ta alt ansvaret og belastningen for noe som andre gjør? Hva har vi gjort galt?   I Norge idag er det 817 personer som

Laget: 2014-03-05 Statistikk

Ikke legg ned biblioteket i Hommelvika!

Malvik kommune vil legge ned biblioteket i Hommelvik for å spare . Biblioteket skal gjenåpnet når ny ungdomsskole er på plass, men ingen dato er satt for når det skal skje. Engasjer deg! Skriv under!

Laget: 2014-02-02 Statistikk

Redd Princess Måløy

Som mange vet skal Princess bli lagt ned i slutten av året. At då må vi som bor i vågsøy reise til Eid for å kjøpe laken....... Va vel langt det eller? Diskusjonene går om ka vi kan gjør for å redde butikken her i Måløy. Dette er mitt innspill, gjerne del med andre og komentere om ka dokke syns om at butikken blir lagt ned, for at eg kan få sende videre til Princess gruppen. Princess bør revurdere sin avgjørelse om å legge den ned. Hjelp meg for å få størst mulig publisitet om saken. Og hjelp me

Laget: 2014-10-08 Statistikk

Nei til smart strøm

Si NEI til ulovlig overvåking av ditt hus. Si nei til AMS målere. Nye strømmålere sender detaljert times-informasjon om ditt strømbruk tilbake til leverandør. Ved å analysere frekvens profiler og mønstre kan strømselskapet vite nøyaktig hvilke elektriske apparater du bruker, til nøyaktig tidspunk og nøyaktig periode. De vil kunne vite om du står opp midt på natten. Når du lager mat, hvor mange som bor i huset, hvor mye du sitter foran pcen. Disse "strøm målerne" er laget for fremtidig å kunne ko

Laget: 2013-02-24 Statistikk

Røykenkåring 2015

Rektor Laila Handelsby og skoleledelsen har sammen med politiet blitt enige om at Røykenkåringen er noe vi elever ikke skal få oppleve igjen. Den har hvert år blitt arrangert på grusbanen utenfor skolen i en midttime, stort sett uten problemer, men nå er det altså slutt på tradisjonen. Vi kjemper nå for at de skal ta til fornuft, og for at tradisjonen skal opprettholdes. Vårt, og fremtidige russekull kan ikke bli straffet for et tidligere russekulls feil. Signer denne aksjonen, så får vi kanskje

Laget: 2014-11-05 Statistikk

Si JA til bussbyen Tromsø

Troms fylkestrafikk vil redusere antall bussavganger i fylket, inkludert Tromsøs nære omland. Vi risikerer å miste et viktig fellesgode: muligheten til å komme seg dit en vil uten bil. Bidra med din underskrift og gi de folkevalgte tydelig beskjed: Ja til FLERE busser. Sats på bussbyen Tromsø! Manglende busstilbud på kveldstid og i helgene rammer grupper av befolkningen som ikke har andre transportmuligheter. Et stort flertall av Tromsøs befolkning ønsker å kunne komme seg rundt på en miljøvennl

Laget: 2014-10-26 Statistikk

Kjære chipsprodusenter, prøv igjen!

Flere og flere har oppdaget at den eneste måten man kan gå ned i vekt på er å slutte med raske karbohydrater.I 2008-2010 var Sørlandschips forut for sin tid med å tilby sine kunder rotchips. Denne chipsen er laget av pastinakk og sellerirot, smaker himmelsk og er lav på karbohydrater.Den ble desverre tatt av markedet fordi kundene ikke kjøpte produktet. I dag, 4 år senere begynner vi å bli mer opplyst. Fremdeles er mange mistenksomme på hva vi på lavkarbo driver med samtidig som vi lavkarbotilhe

Laget: 2014-01-28 Statistikk

Redd Bakkehaugen kirke

Oslo bispedømme vurderer å avvikle Bakkehaugen kirke som lokal kirke og heller leie den ut. Menighetsrådet i kirken har besluttet å arbeide for å beholde kirken innen Den norske kirke. Jeg støtter Menighetsrådet og ønsker å beholde Bakkehaugen kirke som åndelig og sosial møteplass for beboerne i området.

Laget: 2014-02-08 Statistikk

Psykisk helse bør bli obligatorisk fag i skolen

Psykisk helse i skoklen Veien til god psykisk helse er kunnskap og åpenhet. Psykisk helse bør bli et obligatoriskskolefag (2 timer pr. uke) i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående. I grunnskolen pr. i dag har bl.a. fagene fysisk aktivitet,naturfag, mat og helse og samfunnsfag fast plass på timeplanen. Hvorfor stårikke faget psykisk helse påtimeplanen da alle mennesker har en psykisk helse ? Målet med innføringen av faget bør være å lære og sette ordpå tanker og følelser, bli kjent med egne

Laget: 2013-10-07 Statistikk

NEI TIL BRAKKER PÅ GARD SKOLE!

Bakgrunn for denne underskriftskampanjen er pågående sak på Gard Skole i Haugesund, der undervisning for flere klasser er flyttet inn i bla. gymsal og bomberom grunnet manglene bruksgodkjennelse på midlertidige brakkebygg.Dette er uverdige forhold for både lærere og elever.Haugesund Kommune har bevilget 14 millioner (!!) til "Nye" midlertidige bygg. Dette mener vi er hårreisende og dårlig forvaltning av midler. Vi krever utredning av kostnader på nytt PERMANENT skolebygg på Gard Skole!Skriv unde

Laget: 2014-10-30 Statistikk