Vi som vil BEHOLDE BASISTRENING i U-skolen i Lillehammmer

Våren 2014 strøk Lillehammer kommune støtten til basistrening ved de tre ungdomsskolene i kommunen. Tilbudet koster kr 300.000,- per år, og er ikke et lovpålagt tilbud for kommunen, men likevel et innarbeidet og suksessfylt prosjekt. Basistrening har eksistert i åtte år i Lillehammer.

FAU ved ungdomsskolene i Lillehammer mener at et slikt tilbud ikke kan strykes. Dette er et kostnadseffektivt tiltak som gir ungdommer i ungdomsskolen et svært viktig aktivitetstilbud. Ut av få midler gis det tilbud om basistrening flere ganger i uka, og det er mange elever som bruker tilbudet.

Basistreningen tiltrekker seg både ungdomsskoleelever som driver med aktiv idrett, men også mange som IKKE driver aktiv idrett. I en alder der mange slutter med organisert aktiv idrett, fordi det blir for stort fokus på konkurranse og prestasjoner, er basistrening nesten det eneste tilbudet som finnes for ungdommene. De er for unge for å bruke treningssentrene og blir overlatt til å trene på egen hånd.

Kan en by som ønsker å være Norges beste vintersportssted og som er vert for Ungdoms-OL i 2016, være bekjent med å legge ned et slikt tilbud? Kan vi med troverdighet påta oss de prestisjefylte store arrangmentene, men samtidig kutte i et slikt hverdagstilbud?

Les mer om hvordan basistreningen i Lillehammer kommune er organisert, og hvem som bruker det, på vår facebook-gruppe.

 

Vennlig hilsen

Helene Nesje-Haugli, FAU-medlem Åretta ungdomsskole og Hammartun barne- og ungdomsskole

Bente Langvik Olsen, FAU-leder Smestad ungdomsskole (ut skoleåret 2013-14)

Hanne Marte Reiremo, FAU-medlem Smestad ungdomsskole