Barn på flukt i Norge. Stopp dette nå!

Til helse-og omsorgsminister Bent Høie, barne-likestillingsminister og inkluderingsminister Solveig Horne, beredskapsminister Anders Anundsen.

Vi krever større rettsikkerhet og støtte til de som blir utsatt for vold og trusler i nære relasjoner. Hvorfor er det slik at de som opplever dette ikke får den sikkerheten de har krav på?

Hvorfor er det vi som blir utsatt for dette som må ta alt ansvaret og belastningen for noe som andre gjør?

Hva har vi gjort galt?

 

I Norge idag er det 817 personer som lever på den strengeste grad av beskyttelse kode 6. 409 av disse er barn.

I tillegg bor 573 på kode 7 som betyr at adressen er sperret for privatpersoner.  186 av disse er barn

Hva slags innsikt har de som har utarbeidet det som står i politidirektoratets direktiver for de som må leve under kode 6 og kode 7: Å lære seg å mestre å leve med trusselen

Vi krever å få se hvordan det er tenkt at man skal lære seg dette, og spesielt hvordan det er tenkt at man skal lære barn å leve slik. Hva slags menneskeverd er dette? ER det slik vi skal ha det i Norge?

NEI! Vi krever at dette må endres

Vi krever også at det ansvaret som er ute i den enkelte kommune må følges opp for der sviktes det stort.


Vi er mange som har opplevd dette og vi har flere gode forslag til endringene som må gjøres.

 

Gunn Bente Knudsen

på vegne av mange som har vært utsatt for vold og trussler i nære relasjoner