Si JA til bussbyen Tromsø

Troms fylkestrafikk vil redusere antall bussavganger i fylket, inkludert Tromsøs nære omland. Vi risikerer å miste et viktig fellesgode: muligheten til å komme seg dit en vil uten bil.

Bidra med din underskrift og gi de folkevalgte tydelig beskjed: Ja til FLERE busser. Sats på bussbyen Tromsø!

Manglende busstilbud på kveldstid og i helgene rammer grupper av befolkningen som ikke har andre transportmuligheter. Et stort flertall av Tromsøs befolkning ønsker å kunne komme seg rundt på en miljøvennlig måte.

Vi ønsker oss busser med:

    Hyppige avganger

    God korrespondanse

    Enkelt og forutsigbart 

Barn, unge og voksne i Ersfjordbotn, 30 minutters busstur fra sentrum, står bak dette oppropet.


Chrstina Wegener og Harald Barstad    Kontakt personen bak underskriftskampanjen