Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NEI TIL BYGGING PÅ KOMMUNAL TOMT PÅ ØKSENDALSØRA, MØRE OG ROMSDALS BEST BEVARTE TETTSTED

Sunndal kommune ønsker bygging av 2 ruvende leilighetsbygg på den kommunale tomten nede ved strandsonen. Disse planene tar i praksis beslag på hele den kommunale tomten som idag fungerer som friområde på Øksendalsøra og er tilgjengelig for almennheten. Ved å signere støtter du opp om arbeidet med å få omregulert tomten til friområde istedenfor til boligbygging.

Laget: 2014-06-12 Statistikk

Ja til samme rettigheter på SFO som i grunnskolen.

Barn med nedsatt funksjonsevne har pr. i dag ingen rettigheter i opplæringsloven knyttet opp til SFO. SFO er et frivillig tilbud, og skal finansieres gjennom foreldrebetaling. Dette gjør at barn med behov for ekstra assistent blir avhengig av kommunenes gode vilje for å få et tilrettelagt og forsvarlig tilbud. Dette fører til store kommunale forskjeller i kvaliteten på SFO-tilbudet. Kunnskapsdepartementet tenker dette om problemstillingen: BARN MED SÆRSKILTE BEHOV I SFO. Kunnskapsdepartementet v

Laget: 2014-08-13 Statistikk

La SYNG få holde åpent til kl. 03 i helgene

F.o.m. 12. november er SYNG blitt pålagt å innskrenke åpningstiden sin til kl. 01 alle dager, men 18. desember skal bydelspolitikerne stemme over et forslag som vil gi SYNG lov til å holde åpent til kl. 03 på helgekvelder (dvs. fredags- og lørdagskvelder, samt kvelder før offentlige hellig- og høytidsdager). Hvis du støtter dette forslaget, håper vi at du vil være med å påvirke politkerene ved å signere dette oppropet. Vedtaket om innskrenket åpningstid ble fattet 27. mars i år, og er ikke begru

Laget: 2014-11-13 Statistikk

REDD HAMAR TEATER!

En underskriftskampanje for alle som mener at Hamar teater bør få bli i gamle rådhuset i Strandgata. Beskrivelse: Dette er et opprop for alle som vil støtte opp om Hamar Teaters ønske om å fortsatt få disponere lokalene de er i i Strandgata 23 i Hamar. Kommunen har planer om å selge bygget, men vi mener at Hamar mister en viktig kulturarena om teateret og alle tilknyttede grupper må flytte ut. Les selv hva Turnekompaniet, som driver Hamar Teater selv skriver i et åpent brev til kommunestyret

Laget: 2014-01-24 Statistikk

Dyr i sirkus

Stadig flere land blir bevisst sirkusdyrenes lidelser og innfører forbud og restriksjoner ved bruk av dyr i sirkus og underholdning. Miljøpartiet De Grønne mener sirkus ikke kan leve opp til retningslinjer for fremvisning av dyr i Norge, og fremmer derfor følgende forslag til vedtak: 1. Haugesund kommune leier ikke ut tomter eller bygg til sirkus som benytter eksotiske dyr i sine forestillinger. 2. Haugesund kommune leier ikke ut tomter og bygg til aktører som ikke kan dokumentere god dyrevelfe

Laget: 2014-01-28 Statistikk

Kristiansand_E18-E39_YtreRingvei

Ved bygging av den ytre ringvegen må natur- og friluftsområdene på vestkanten av Kristiansand vernes mot veibygging i dagen på linje med det som er planlagt for Bymarka og Jegersberg. Disse områdenes naturverdier er uerstattelige og må være overordnet trafikkmessige og kortsiktige økonomiske hensyn. Som turområder, habitater for et stort mangfold av arter, og bærere av unik historisk og kulturell arv er de av stor verdi, og til glede for beboerne i nærområdene og svært mange andre mennesker i by

Laget: 2014-09-07 Statistikk

Rett til å bli frisk! Avvis dommen fra Borgarting lagmannsrett!

Hanna Vesterager hadde MS. Hun hadde prøvd all tilgjengelig behandling i Norge, men ingenting hadde effekt på hennes aggressive variant av sykdommen. Hun tok ansvar for egen helse, fikk henvisning fra Nevrologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Oslo til Universitetssykehuset i Stockholm for stamcelletransplantasjon. Dette måtte hun i første omgang betale for selv. Selv om Hanna Vesterager handler i tråd med regjeringens ønske om å få folk ut av trygd og inn i arbeid, nekter de å dekke henne

Laget: 2014-12-18 Statistikk

Me vil behalda ambulansen på Osterøy

Dette oppropet vil verta avslutta i løpet veke 10. Det har kome fram at Helse Bergen vurderer å flytta ambulansestasjonen frå Osterøy. Dette kan me ikkje finna oss i, då me allerede har mista legevakta. Om ambulansen og vert borte, vil me verta dårleg stilt. Me vert sette meir enn 40 år attende i tid om dette skjer. Då legevakta vart flytta til Knarvik, var forutsetninga at me skulle få behalda ambulansestasjonen her. Me ber om at me får behalda ambulansestasjonen på Osterøy. No er det planar om

Laget: 2014-01-29 Statistikk

SAMBA MÅ BESTÅ

Samba (sammen om barna) er en institusjon i skien kommune som er for barn med store sammensatte funksjonshemmelser! Personalet her er utdannet sykepleiere og værnepleiere, Samt at det er en fysioterapaut.  Samba ligger på området til sykehuset telemark, bare et steinkast fra TSS. Barna våre er svært syke og trenger ro/skjerming samt medisinsk behandling store deler av døgnet. Det at samba ligger så nært sykehuset er en stor trygghet for barna våres og oss foreldre, da vi kan løpe fort over de ga

Laget: 2014-11-06 Statistikk

Nei til nedlegging av skoletilbud i Børselv og Billefjord

Høyre og Frp i Porsanger må snarest begrave de vanvittige forslagene de har kommet med! Meget respektløst å ignorere gyldige kommunestyrevedtak. Enda mer respektløst er det mot egne arbeidstakere,skattebetalere,foreldre,foresatte og elever i distriktene og Lakselv. Alle disse kan risikere at de like før juleferien får beskjed at; " Du har ikke mer skole å gå til, eller at det kommer mange nye du skal forholde deg til, når du er skal tilbake etter jule og nyttårsfeiringen!" Uroen og forstyrrelse

Laget: 2014-11-30 Statistikk

JA TIL DYREPOLITI! DYREVERN UT AV MATTILSYNET.

  JA TIL DYREPOLITI.     Mange dyrevernere ønsker dyrepoliti. Mattilsynet er usikker på hva de ønsker.Siden Mattilsynet ble opprettet, har det kommet kritikk av etaten gang på gang i forbindelse med dyrevern. Lovverket som er gitt benyttes i liten grad. Mattilsynet sier at de ikke har for liten makt, de har den verktøykassa som de trenger. Hvorfor bruker de den ikke?? Tilsynskampanjer varsles på forhånd, slik at lovbrytere får tid å rydde opp i fred og ro før kontroll. Dette er meningsløst! Vår

Laget: 2013-09-17 Statistikk

NEI til permanent nedleggelse av Manglerud Bad!

Manglerud Bad er et viktig tilbud i nærmiljøet. På grunn av manglende vedlikehold, truer Oslo Kommune nå med å legge ned Manglerud Bad. Et svømmeopplæringstilbud i nærmiljøet står dermed i stor fare for å falle bort. Konsekvenser ved nedleggelse: Manglerud, Høyenhall og Østensjø skole vil miste lokalt svømmetilbud Barn/ungdom mister sin svømmeopplæring gjennom Neptuns klasser Eldre og mennesker med rehabiliteringsbehov får lengre reisevei Barn med minoritetsbakgrunn med ikke svømmedyktige forel

Laget: 2014-03-12 Statistikk

NEI, Nrk brennpunkt bør ikke sende filmen mot pelsdyroppdrett !

Flere pelsdyroppdrettere er misbrukt og utnyttet av dyrevernsaktivister , under falsk identitet. I ca to år har denne mannen filmet med skjult kamera på deres private arbeidsplass og i hjemmene deres. Fremprovosert uttalelser og manipulert opptak til en propagandafilm mot norsk pelsdyroppdrett. Med dette kriminaliserer Nrk og Brennpunkt lovlydige pelsdyrbønder, og støtter oppunder mobbing og trakkasering av hele næringen.   Dette kan vi ikke godta, det er presseetisk uakseptabelt.   Pelsdyrnærin

Laget: 2014-12-07 Statistikk

JA til et FULLVERDIG sykehustilbud i Narvik!

Stopp raseringen av Narvik sykehus! Vi ønsker og fortjener et fullverdig sykehustilbud i Narvik året rundt! Dette innebærer akuttmedisinsk- og kirurgisk beredskap. Fødeavdeling med kirurgisk, anestesiologisk og gynekologisk beredskap. Medisinsk- og kirurgisk sengepost inkludert palliativ enhet og poliklinikker. Det er NÅ vi kan si i fra, før det er for sent!    

Laget: 2014-06-14 Statistikk

Få NRJs Petter Pilgaard sparket som radiovert

Etter et (av flere) skremmende kvinnefientlig utsagn er det på tide å få Petter og alt han gulper ut av munnen langt vekk fra radioen. Hans syn på kvinner er urovekkende og ekkelt, og han bør ikke få komme med slikt på morgenradio eksponert for mange tusen unge og lettpåvirkelige mennesker. Få Petter Pilgaard sparket fra NRJ og hold langt borte fra radio! For de som ikke har fått meg seg det kvinnefientlige oppgulvet hans, kan høre det her. Advarsel: sterkt provoserende!! http://www.nrj.no/story

Laget: 2014-04-09 Statistikk

Personvern er en menneskerett

Privatliv er en forutsetning for frihet. Et rom som bare er ditt, hvor du bestemmer hvem som har tilgang, er ikke en rettighet flertallet kan gi deg. Det er en menneskerett. Den digitale revolusjonen er på de fleste måter fantastisk og vi har bare sett begynnelsen. Vi har konstant tilgang på informasjon fra hele verden, og kunnskapsutvekslingen har aldri vært større. Baksiden av medaljen er at det er vanskelig å vite hvilken informasjon om oss selv vi deler. Det ønsker Unge Venstre å gjøre noe m

Laget: 2014-08-25 Statistikk

Nei til nedleggelse av Åpen Barnehage i Sagene bydel!

Bydelsadministrasjonen i Sagene vil legge ned all virksomhet i Åpen barnehage/Familiens hus i Åsengata på Torshov og Vannvokterboligen på Bjølsen. Dette inkluderer både sosialt treffsted for foreldre i permisjon, samtalegrupper for familier med spesielle utfordringer samt skreddersydde tilbud for minoritetskvinner med barn. Bydel Sagene ligger i toppen av Oslostatistikken når det gjelder antall barnefødsler per innbygger, innflyttere, kommunale leiligheter, minoritetsfamilier og ikke minst barne

Laget: 2014-03-13 Statistikk

Nei til bom i Solveien

  Nordstrandsplatået har vært og er svært belastet med stor gjennomgangstrafikk sydfra. I tillegg har det over lengre tid pågått omfattende anleggsaktivitet som har begrenset fremkommeligheten i området og gjort barnas skolevei svært kaotisk og farlig. Bare ved Munkerud skole og Nordstrand skole er det ca. 1 300 elever som rammes daglig. I tillegg rammes blant annet barna ved Nordseter skole, Kastellet skole, Bækkelaget skole og Steinerskolen.   Dette vil fortsette i lang tid fremover: Sæter-k

Laget: 2014-10-28 Statistikk

Underskrift til støtte for videre drift på Erlandsens Conditori

Jeg oppfordrer Haldens politikere å gi driverne av Erlandsens Conditori støtte til en personlig assistent (BPA), slik at de fortsatt kan opprettholde sin meningsfulle arbeidsplass for psykisk utviklingshemmede til glede for hele Haldens befolkning. Videre drift ivaretar en unik arbeidsplass for psykisk utviklingshemmede Landets eldste conditori kan holde dørene åpne til glede for byens befolkning Videre drift vil ivareta og utvikle et sosialt entrepenørskap som foreløpig er unikt og spesielt for

Laget: 2014-03-13 Statistikk

LA TONSÅSEN LEVE!!

Fredag 24.10.14 vedtok Helse Sør-Øst å IKKE fornye avtalen med Tonsåsen om rehabelitering av overvektige personer. Det kan vi ikke bare sitte å se på at skjer, vi kan ikke la noen kontorrotter sitte å avgjøre at kanskje Norges flotteste treningsarena (naturen rundt Tonsåsen) skal legges ned.   Tonsåsen er en institusjon med mange dyktige ansatte, Tonsåsen er ikke bare en rehabelitering, her har mange likesinnede fått venner for livet, venner som sliter med de samme tingene som en selv. Forum de

Laget: 2014-10-28 Statistikk