Rett til å bli frisk! Avvis dommen fra Borgarting lagmannsrett!

Hanna Vesterager hadde MS. Hun hadde prøvd all tilgjengelig behandling i Norge, men ingenting hadde effekt på hennes aggressive variant av sykdommen. Hun tok ansvar for egen helse, fikk henvisning fra Nevrologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Oslo til Universitetssykehuset i Stockholm for stamcelletransplantasjon. Dette måtte hun i første omgang betale for selv.
Selv om Hanna Vesterager handler i tråd med regjeringens ønske om å få folk ut av trygd og inn i arbeid, nekter de å dekke hennes utgifter på 700 000 svenske kroner. Hanna Vesterager er i dag 100% arbeidsfør. Før stamcelletransplantasjonen var hun 100% sykemeldt og på vei til uføretrygd og uførhet.
For et år siden vant Hanna Vesterager en knusende seier i Oslo tingrett, regjeringsadvokaten anket, og på tirsdag den 16. 12. viste Borgarting lagmannsrett at byråkraters oppfattelse av behandlingstilbud er høyere ansett enn de dyktigste nevrologer og hematologer i Europa.
Hanna Vesterager sier selv:
- Rettens beskjed til befolkningen er altså at man ikke skal ta så mye ansvar for egen helse at man utfordrer makta. Da må man risikere å bruke mange år i rettsvesenet. Jeg blir jo vitterlig straffet for å ha kjempet for å bli frisk, for å kunne bli i arbeidslivet, for å utfordre kunnskapene til helsevesenet, for å ha tatt kampen med helsebyråkratiet.
Denne dommen svekker vanlige folks oppfatting av rettssikkerhet og rettferdighet! Med dette oppropet vil vi sende en beskjed til helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Robert Erikson:

 

Avvis dommen fra Borgarting lagmannsrett - Oppretthold dommen fra Oslo tingrett!
Hanna Vesteragers Blogg
Fra Dagens Medisin
TV2.no den 18. desember
TV2 den 28. november