Personvern er en menneskerettPrivatliv er en forutsetning for frihet. Et rom som bare er ditt, hvor du bestemmer hvem som har tilgang, er ikke en rettighet flertallet kan gi deg. Det er en menneskerett. Den digitale revolusjonen er på de fleste måter fantastisk og vi har bare sett begynnelsen. Vi har konstant tilgang på informasjon fra hele verden, og kunnskapsutvekslingen har aldri vært større. Baksiden av medaljen er at det er vanskelig å vite hvilken informasjon om oss selv vi deler. Det ønsker Unge Venstre å gjøre noe med!


www.frittinternett.no