JA TIL DYREPOLITI! DYREVERN UT AV MATTILSYNET.

 
JA TIL DYREPOLITI.
 

 

Mange dyrevernere ønsker dyrepoliti. Mattilsynet er usikker på hva de ønsker.
Siden Mattilsynet ble opprettet, har det kommet kritikk av etaten gang på gang i
forbindelse med dyrevern. Lovverket som er gitt benyttes i liten grad.
Mattilsynet sier at de ikke har for liten makt, de har den verktøykassa
som de trenger. Hvorfor bruker de den ikke?? 

Tilsynskampanjer varsles på forhånd, slik at lovbrytere får tid å rydde
opp i fred og ro før kontroll. Dette er meningsløst! 

Vår fanesak er anmeldelsen av Norges største valpefabrikk på Flateby gård,Enebakk.
Vi har anmeldt forholde og bedt om at eier mister retten til hundehold for evig tid.
 
Det ble beslaglagt 20-30 hunder i 2008 og gårdeiér fikk alle tilbake.
I 2013 ble det beslaglagt 111 hunder av type chihuahua, mynder,
puddel samt ca. 20 katter. 
Mattilsynet vedtok  tilbakelevering av 9 hunder til  "Helvetes  bakgård".
Hva innebærer "Under oppsyn"?
Hva skjedde i tiden mellom 2008 og 2013? Bekymringsmeldinger manglet
det ikke på. 

Vi ser at Mattilsynet ikke fungerer/strekker til. Her må en endring til. Politiet må få bevilget penger og ressurser til å etterforske dyremishandlingssaker. Det må opprettes et DYREPOLITI og et DYREOMBUD som flyttes fra Mattilsynet til justisdepartementet.
Det MÅ bli strengere straffer og dyremishandling  må få konsekvenser. Våre dyr må få respekt og våre politikere må på banen.
 
JA TIL DYREPOLITI!!!
 

 


Karoline og Marianne Larsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen