NEI til permanent nedleggelse av Manglerud Bad!

Manglerud Bad er et viktig tilbud i nærmiljøet. På grunn av manglende vedlikehold, truer Oslo Kommune nå med å legge ned Manglerud Bad. Et svømmeopplæringstilbud i nærmiljøet står dermed i stor fare for å falle bort.

Konsekvenser ved nedleggelse:

  • Manglerud, Høyenhall og Østensjø skole vil miste lokalt svømmetilbud
  • Barn/ungdom mister sin svømmeopplæring gjennom Neptuns klasser
  • Eldre og mennesker med rehabiliteringsbehov får lengre reisevei
  • Barn med minoritetsbakgrunn med ikke svømmedyktige foreldre, mister et badetilbud
  • Nærmiljøet mister et lokalt knutepunkt der fysisk aktivitet står i fokus

Forvirringen er Oslo Kommunes lovnader. Ved flere anledninger har det blitt lovet nytt bad, både av politisk ledelse og av administrasjonen. Dette er beslutninger som bydelens innbygger har forholdt seg til. Nå jobber kommunen med alternative planer som vil medføre at badet blir stengt snarlig eller i løpet av et par år. Vi som bor i bydelen forventer at våre politikere holder løftene de har gitt oss.

En nedleggelse må stoppes! Det er behov for en svømmehall på Manglerud!
Signer oppropet og bli med i kampen for å bevare Manglerud Bad.

Med vennlig hilsen

Siri A Hansen

Pål Mangset

Annette Torgunrud Kristensen

Tina Rødahl