Underskrift til støtte for videre drift på Erlandsens Conditori

Jeg oppfordrer Haldens politikere å gi driverne av Erlandsens Conditori støtte til en personlig assistent (BPA), slik at de fortsatt kan opprettholde sin meningsfulle arbeidsplass for psykisk utviklingshemmede til glede for hele Haldens befolkning.

  • Videre drift ivaretar en unik arbeidsplass for psykisk utviklingshemmede
  • Landets eldste conditori kan holde dørene åpne til glede for byens befolkning
  • Videre drift vil ivareta og utvikle et sosialt entrepenørskap som foreløpig er unikt og spesielt for  
    Erlandsen drivere

I tillegg er det den desidert billigste løsningen for Halden kommune


Aksjonsgruppa for Erlandsens Conditori    Kontakt personen bak underskriftskampanjen