Mest populære underskriftskampanjer i 2013 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

For bevaring av utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon

For bevaring av utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon Det er ikke klok utdanningspolitikk å ødelegge et utdanningsprogram som fungerer meget bra i dag, og som i sin nåværende form ivaretar nettopp det som Stortingsmelding 20 ”På rett vei” ønsker av framtidens skole. 15. mars 2013 kom Stortingsmelding 20 som presenterer et forslag fra departementet om å splitte det yrkesfaglige utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon (MK) i to. Departementet vil: Omgjøre utdanningsprogrammet til et s

Laget: 2013-04-04 Statistikk

Nei til rasering av skoletilbudene i Kvæfjord og Harstad

Vi er imot at Fylkeskommunen skal legge ned Media og kommunikasjon i Harstad, at Musikk, dans og drama skal bli lagt ned i Harstad, at Idrettslinja i Kvæfjord skal bli lagt ned!

Laget: 2013-11-06 Statistikk

Nei til Buchardts isfjellhotell i Tromsø

Vi protesterer mot Buchardts planlagte hotell i Tromsø. Vi protesterer på prosessen i hele saken, størrelse og manglende konsekvensutredning. Anbefaler alle å lese Jens Ingvald Olsens viktige avisinnlegg: http://jensingvald.wordpress.com/2013/07/11/en-kampestein-i-tromso-sentrum/ Vil du vite mer om hvorfor vi er mot dette hotellet sjekk Facebooksiden: Protestside mot Buchardts Isfjell i Tromsø

Laget: 2013-07-14 Statistikk

NEI til økte bompenger i Haugalandspakken

nå er det på tide bilister på haugalandet setter foten ned og gjør det vi kan for og få stoppet forslaget om økte takster for bompenger i haugalndspakken. Er du imot denne økningen å legg igjen signaturen din her - så kan vi garantere at budskapet kommer frem til politikerene i regionen vår ( tok et kjapt regnestykke og det viser at dersom vi skal betale 22.5 kr per bompasering så blir det over 10 000kr i året bare for og komme seg til og fra jobb. Også kommer bompaseringer ved kjøring på fritid

Laget: 2013-11-27 Statistikk

Vellykket integrering i det norske samfunnet- JA, takk!

Utdanningsetaten sitt forslag til Skolebehovsplanen 2014-2024 presiserer at de ikke ønsker å fornye kontrakten sin med KIA. KIA er med sitt arbeid rundt i hele Norge, landets største landsdekkende organisasjon som arbeider på innvandrerfeltet (tall fra IMDI).  KIA startet i 1974 og er således den eldste organisasjonen på innvandrerfeltet. NÅ TRUES SEKSJON SKOLE OG BARNEHAGE MED NEDLEGGELSE!Vi har i 35 år drevet norskkurs av kvinner for kvinner i Oslo, og var blant de første aktørene da den nyere

Laget: 2013-04-12 Statistikk

Nei til stenging av det gamle digitalarkivet!

28. mars 2014: Riksarkivaren har bestemt at det gamle Digitalarkivet med analysefunksjon, kodet 1801-telling og søk med frekvenslister blir midlertidig tilgjengelig også etter 1. april. 30.12.2013 bestemte Riksarkivaren at det gamle digitalarkivet er åpent til 31.3.2014 kl 24. Riksarkivaren har bestemt at det gamle digitalarkivet skal stenges 1.1.2014. Det nye digitalarkivet har ikke tilfredsstillende funksjonalitet. Det står langt tilbake i forhold til det gamle digitalarkivet når det gjeld

Laget: 2013-12-29 Statistikk

Bevar Traumeenheten ved Nordlandssykehuset!

Enhet for Traumebehandling ved Nordlandssykehuset/psykiatrii Bodø er vedtatt nedlagt.  Avdelingabehandler voksne som har blitt utsatt for relasjonstraumer i oppveksten,men  også mennesker med alvorlige traumeri voksen alder (krig, tortur, vold, mm). Enhet for Traumelidelser gir et tilbudsom finnes kun to andre steder i Norge (Modum Bad og Viken i Bardu).Pasientene  er sterkt traumatiserte ogtrenger ulik type behandling over tid. For noen av dem er opphold påinstitusjon nødvendig. Behandlinga er

Laget: 2013-11-18 Statistikk

Nei til reservasjonsrett for fastleger

I september ble Krf, FRP og Høyre enige om å gå inn for at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Dette mener vi er et enormt tilbakesteg for likestillingssaken, kvinnerettigheter og menneskerettighetene. Årsaken til en abort er ikke en faktor i denne diskusjonen, dette handler kun om at kvinner i en svært vanskelig situasjon skal bli møtt med respekt hos fastlegen sin og at fastleger ikke skal få sette seg over norsk lov og velge sine pasienter. Helseminister Bent H

Laget: 2013-12-09 Statistikk

Nei til innsparinger i Bodø`s barnehager

I fjor vedtok bystyret i Bodø drastiske sparetiltak i Bodø`s barnehager som følge av innsparinger, og i år står barnehagene atter en gang på lista over nedskjæringsforslag. Innsparingene gjort hittill i år: - Bemanningsnormen ble nedjustert fra 6.3 til 6.5 - Åtte barnehager ble slått sammen, til tross for lang avstand mellom barnehagene. Reelt sett betydde dette en reduksjon på   styrerressurs fra 100% til 50%. - Renhold ut på anbud. Forslagene som vi nå står overfor rammer på denne måten: - Et

Laget: 2013-11-15 Statistikk

Bevar skolene i Troms

JA TIL SKOLE Dette er en underskriftskampanje laget at Ungdommens Fylkesråd i Troms. Fylkesråd for utdanning har kommet med forslag om å fjerne mange viktige linjer i videregående skole fra distriktene og Tromsø. Vi ønsker å bevare flest mulig av tilbudene, og beholde skolestrukturen slik den er i dag. Skriv under og vis din støtte, ungdommene må bli hørt!  

Laget: 2013-11-26 Statistikk